Bijeenkomst Dorpsvisie Gerkesklooster-Stroobos

Donderdag 17-01-2019
GERKESKLOOSTER/ STROOBOS - Inwoners denken enthousiast mee hoe de dorpen leefbaar blijven
De Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos had dorpsbewoners uitgenodigd om tijdens de visiebijeenkomst op 15 januari mee te denken over een dorpsvisie voor de komende 10 jaar. Kernvraag: Hoe houden we met elkaar onze dorpen leefbaar? Het werd een goed bezochte avond (met stamppotbuffet!) in het plaatselijke dorpshuis.

Verspreid in de volle zaal hingen grote vellen met de onderwerpen: accommodaties, cultuur- en sportverenigingen, wonen/leven/milieu, pr & communicatie, ondernemen en zorg en welzijn.
Onder leiding van Jildou Jager en Theo van der Veen van Kearn werd de ruim 60 aanwezige inwoners gevraagd hun ideeën, wensen, tips op post-its te schrijven en bij het bijbehorende onderwerp te plakken.
Er werd aan de tafels druk gediscussieerd en geschreven. En daarna was het een beetje dringen geblazen bij de vellen om plusjes te geven aan de meest aansprekende post-its.

De grote uitspringer was ook nu weer de behoefte van de inwoners om hun hele leven in Gerkesklooster-Stroobos te kunnen blijven wonen. Woonzorg-complexen, meer huur- en starterswoningen hadden overduidelijk de meeste post-its en stickers.

De informatie wordt nu gebundeld en de komende periode zal de Dorpsraad samen met de inwoners aan de slag gaan om een heldere Dorpsvisie te formuleren.

terug naar overzicht
Bijeenkomst Dorpsvisie Gerkesklooster-StroobosBijeenkomst Dorpsvisie Gerkesklooster-Stroobos
© Foto's: Eigen foto's


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie