Bijeenkomst leven met mantelzorg

Maandag 24-06-2019
FEANWâLDEN - Op woensdag 19 juni jl. vond in het bruine café van Talma Hoeve Feanwâlden de bijeenkomst ‘leven met mantelzorg’ plaats. Deze was georganiseerd door Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn. Projectleider Baukje Brander maakte met zeepbellen duidelijk wat leven met mantelzorg betekent: “Wij hebben allemaal verwachtingen van het leven. Die kunnen zomaar uit elkaar spatten wanneer je (plotseling) mantelzorger wordt”. Mantelzorg kan ons allemaal overkomen. Wat doet dat met je?

In gespreksrondes van tien minuten ging men in gesprek over respijtzorg (vervangende zorg), werk en mantelzorg, wonen, financiën en regelingen, en tot slot de psychische en lichamelijke gezondheid van mantelzorgers. De aanwezige mantelzorgers gaven aan dat het hen goed deed gehoord te worden.

Geen enkele mantelzorgsituatie is gelijk. Wel ervaren mensen overeenkomstige knelpunten. Een aantal daarvan kwam op tafel: mantelzorg speelt zich met name af achter de voordeur, het is jongleren om alle ballen in de lucht te kunnen houden, hoe vind ik de weg in zorgland en hoe blijf ik goed voor mijzelf zorgen. Door een aantal mensen werd genoemd dat ze het lastig vinden om bij hun werkgevers de thuissituatie aan te kaarten. Ze zijn bang om niet begrepen te worden of dat het een promotie in de weg zal staan. Onder de aanwezige mantelzorgers leefde ook frustratie over organisaties die elkaar onderling niet goed weten te vinden. Ze worden moe van het steeds weer opnieuw ‘bergen formulieren invullen’ en verantwoording afleggen aan instanties. Ook de privacy komt daardoor regelmatig in het gedrang: “je moet werkelijk alles over je situatie prijsgeven!”. Mantelzorg heeft soms grote financiële gevolgen. Men raakt door de zorgsituatie hun baan kwijt of ervaart zoveel stress dat je in een burn-out terechtkomt. Zorgkosten rijzen de pan uit en financiële middelen om dit op te vangen ontbreken.

Uit bijna alle verhalen kwam naar voren dat mensen het liefst zelf -samen met één centraal persoon- de regie willen houden over een zorgsituatie. Er werd liefdevol gesproken over ‘er willen zijn voor je naaste’. Men wil moeder, dochter, zoon of partner zijn én de zorg voor hun naaste een plek geven in het leven, maar mantelzorg mag het leven niet gaan overheersen. ‘Het is de kunst om je eigen leven boven de zorgsituatie uit te kunnen blijven tillen.’

Men was het met elkaar eens dat er verandering nodig is om een toekomstbestendige, mantelzorgvriendelijke samenleving te kunnen zijn. Een aantal oplossingen die aangedragen werden:

– Deelname aan het ‘keukentafelgesprek’ met oog voor welzijn van mantelzorgers wordt als zeer positief ervaren. Men wil graag gelijkwaardig meedenken over goede zorg voor hun naaste;

– Financiële drempels verlagen en bekendheid vergroten om respijtzorg (vervangende zorg) mogelijk te maken;

– Korte lijntjes tussen alle betrokken partijen, zodat er snel gehandeld kan worden wanneer nodig;

– Maatschappelijke bewustwording creëren over de betekenis van ‘leven met mantelzorg’, zodat de steun vanuit het sociale netwerk vergroot kan worden;

Slotconclusie: hoe zorgen we met elkaar voor een samenleving waar mantelzorgers beter hun weg kunnen vinden naar informatie en passende ondersteuning? En wat kan de politiek hierin voor mantelzorgers betekenen?

terug naar overzicht

© Foto's: Douwe Oosterbaan

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-07:00 | Hollandse Nacht
07:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Goed gestemd
09:00-11:00 | Kerkdienst
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow (Herh.)
14:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Tobias Post
20:00-22:00 | RTV Metalcafé
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie