Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
  Lammert Brouwer

Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’

zaterdag 19 september 2015

Allegearre Fryske stabij hûnen mei harren begelieders wiene sneon byelkoar foar harren jierlikse gearkomste op kemping de Sulveren Moanne yn De Westereen. Foarsitter fan de lanlike feriening Hein de Winter (Driebergen) joech oan dat it doel geselligens is wêrby de Fryske stabij hûn sjen litte kin wêrta hja yn stiet is.

Earder waard de stabij soad by de jacht brûkt mar tsjintwurdich is it in echte gesinshûn wurden. Op de fraach of hja yn elk gesin pleatst wurde kinne wie it antwurd dúdlik nee. Der moat rom foldwaande tiid wêze foar de hûn wêrby de fokker bepaald of belangstellenden yn oanmerking foar in stabij.

De animo foar de ,,bijkedei” is oer it algemien frij goed te neamen, de waarsomstannichheden spylje dêryn in dúdlike rol. De eigeners en fokkers komme fanút hiel Nederlân wêrtroch guon juster al oankommen binne en oernachtsje op de kemping. De stabij is oant hjoed ta in tige sûn ras. In fokker dy in nestje jongen haw wol sil earst tastimming freegjen moatte by de feriening om inteelt út te sluten.

Belangstellenden foar in jonge stabijhond moatte neffens foarsitter de Winter earst de webside besykje want dêrop kin men in soad ynformaasje fine, www.onzestabijhoun.nl.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
Bijkedei op de ‘Sulveren Moanne’ · Foto('s): Lammert Brouwer
  Lammert Brouwer

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2023 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio