Boeren in Fryslân bespreken kansen voor koolstofvastlegging in grasland  · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

Boeren in Fryslân bespreken kansen voor koolstofvastlegging in grasland 

donderdag 06 oktober 2022

BURGUM -Een Kleine twintig boeren hebben in De Pleats in Burgum met elkaar besproken over het vastleggen van koolstof in grasland volgens de methode Blijvend Grasland van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dit project brengt boeren bij elkaar die deze nieuwe methode op hun eigen bedrijf willen onderzoeken. Samen vertalen ze de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken ze een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen ze eerste ervaringen op met toepassing ervan. Het project gaat nu van start, de boeren worden gedurende drie jaar begeleid.  

Blijvend grasland
Blijvend grasland is meerjarig grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deelnemende boeren committeren zich aan 10 jaar blijvend grasland op ten minste 50% van hun percelen.
De koolstofopbouw in deze 10 jaar kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden. Het project Blijvend Grasland is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân.

Zij gaan samen aan de slag met groepen Overijsselse en Friese boeren. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw). Leerervaringen en kennisdeling staan dus centraal in dit project en de opgedane kennis worden in en buiten de groep van Friese boeren gedeeld.

“Het is nieuw en dat kan een drempel zijn om met de methode te beginnen. We pakken deze methode graag op om samen uit te zoeken wat we hiermee kunnen bereiken. Verduurzaming van de landbouw door het leveren en gewaardeerd krijgen van ecosysteemdiensten is belangrijk. Met dit project Blijvend Grasland zetten we daarin stappen vooruit. “, aldus Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie.  

Gezamenlijke aanpak
De beoogde groep van deelnemende agrariërs bestaat uit gemotiveerde en actieve ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering en ervaring stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer en duurzamere landbouw. Tijdens de startbijeenkomst maakte de Friese Milieufederatie kennis met zo’n 15 van deze boeren, uit heel Friesland. Een deel van hen heeft al blijvend grasland.

“Ik heb al geruime tijd blijvend grasland maar vind het interessant om de uitkomsten te meten. Ik ben benieuwd hoeveel extra organische stof ik in de bodem kan opbouwen.” aldus een van de aanwezige boeren. Binnen dit project is ook zeker plaats voor boeren die aan het begin staan met het werken aan blijvend grasland. De boeren die gaan deelnemen zullen uiteindelijk gezamenlijk een projectplan indienen bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De Friese Milieufederatie zal de Friese boeren ondersteunen bij het schrijven van dit projectplan.  

De bijeenkomst
“Er leefden vooraf veel vragen over de methode blijvend grasland. Esther Wattel (Louis Bolk Instituut) kon veel van deze vragen beantwoorden tijdens haar presentatie. Er ontstond een levendig gesprek over de mogelijkheden die de nieuwe methode biedt. Naast koolstofvastlegging wat wordt beloond met verhandelbare CO2-certificaten, draagt blijvend grasland bijvoorbeeld ook bij aan het verbeteren van bodemkwaliteit, het vergroten van het waterbergend vermogen van de bodem en aan biodiversiteit.  

 Geïnteresseerd?
“Boeren die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich nog tot en met 19 oktober melden via
info@fmf.frl. Ook boeren die niet aanwezig waren bij de startbijeenkomst kunnen hun interesse aangeven.  

Bij de foto in de Plaats: Esther Wattel van het Louis Bolk instituut vertelt over de methode blijvend grasland. 

Auteur: Redactie RTV NOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
Boeren in Fryslân bespreken kansen voor koolstofvastlegging in grasland  · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  Op naar het weekend!
  Peter Visser
 • 09:00 - 10:00
  Ontbijtpop
  Peter Kraft
 • 10:00 - 16:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 16:00 - 17:00
  Gerrit on air
  Gerrit Wijkstra
 • 17:00 - 18:00
  Skerp op de Middei
  Kees Bakker
 • 18:00 - 19:00
  No Nonsense
  Henk en Gerrie
 • 19:00 - 21:00
  Country Ranch
  Harry Ettema
 • 21:00 - 22:00
  The Elvis Experience (week 1)
  Jaap Melessen
 • 21:00 - 22:00
  Heerlijkheden uit het verleden (week 2)
 • 22:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?