VIDEO: Bowlingcentrum Dokkum verkocht en op termijn dicht na ruim 40 jaar historie · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

VIDEO: Bowlingcentrum Dokkum verkocht en op termijn dicht na ruim 40 jaar historie

vrijdag 16 april 2021

EASTRUM – Bowlingcentrum Dokkum is verkocht en daarmee komt er over een tijdje een einde aan ruim 40 jaar bowling-historie aan de Tichelwei in Eastrum. Een groep Dokkumer ondernemers heeft het pand gekocht en ziet goede mogelijkheden voor deze locatie om toerisme en recreatie in Dokkum nog beter op de kaart te zetten. Voor de eigenaren van het bowlingcentrum is de verkoop één van emotie, maar tegelijkertijd ook van realiteitszin. Het bowlingcentrum is flink verouderd en er hadden grote investeringen moeten plaatsvinden om het centrum weer up-to-date te maken. De verkoop kwam daarom voor de eigenaren, mede door de coronatijd, op een goed moment. 

De verkoop ging niet zonder slag of stoot, want er ligt veel historie aan de Tichelwei 28 in Eastrum. “It gie net allinnich om it bowlen mar faak wienen der ek hiel grutte feesten en partijen. We ha ek wolris in wykein hân mei trije dagen achter inoar in troufeest”, zo weet Fetze Woudman., Hij is sinds 1995 één van de mede-eigenaren. Samen met zijn zoon Sape, broer Germ-Pieter en diens vrouw Gerda trekken zij al 26 jaar aan de touwtjes van het bowlingcentrum. Toen het verhaal van een mogelijke verkoop aan de orde kwam ging dat niet zonder slag of stoot, zo weet Sape Woudman. “Dat is ek logysk, hjir leit hiel wat histoarje en dus emoasje. Dus ja, dêr moasten we mei syn allen wat langer oer neitinke. Mar hoe langer we dat dienen hoe dúdliker it ek waard dat de ferkeap in goeie kar foar de takomst wêze soe. Ik kin my konsintrearje op Hotel Cafe Restaurant ’t Raedhus yn it sintrum fan Dokkum en de oare eigeners kinne rêstich nei harren pensjoen tawurkje. Dus dat is moai”. Met de verschillende verenigingen die gebruik maken van het bowlingcentrum zijn goede afspraken gemaakt. Zo kunnen de bowlingverenigingen en bijvoorbeeld de bridgeclub nog wel een tijdje door op de locatie tussen Dokkum en Eastrum. “It is net samar gebeurd, dêr soargje wy wol foar”, aldus Woudman.

Ondernemer Eric Kooistra uit Dokkum is blij met de strategische aankoop, maar ook helder over de toekomst van het bowlingcentrum op die plek. “Yn ús planfoarming is op dizze lokaasje yn de takomst gjin romte mear foar in bowlingsintrum. We tinke foaral oan groepsakkomodaasjes, fakânsjehuzen en bygelyks yndoorboarterstastellen. It giet der om dat de toeristen hjir safolle mooglik oernachtsje kinne en dus langer hingjen bliuwe. Dêr hat eltsenien yn Dokkum belang by, ek finansjeel”. Een groep ondernemers is al langer bezig om Dokkum op de kaart te zetten onder de noemer ‘vestingstad van het wad’. Daarbij wordt de focus gelegd op de toeristische ontwikkeling. De aankoop van het bowlingcentrum biedt volgens Kooistra goede kansen om die ontwikkeling verder uit te breiden. “Njonken de bowling leit de Schreiershoek mei in rekreaasjepark en in paviljoen. Dêr ha we as ûndernimmers ek al in oantal fakânsjewenningen boud. Ast aansten ek noch oernachtingsplakken hast is dat in prachtige oanfolling. Dan kinne de minsken hjir bliuwe en hoege se net werom nei bygelyks Grou, Earnewâld, Ljouwert of Grins. De terrassen sitte dan jûns wierskynlik ek wer fol en der wurdt dus mear jild útjûn. Sa sjogge we dat foar ús. It kin dus allinnich mar better wurde”, zo schetst Kooistra een ambiteus toekomstbeeld voor Dokkum.

De ondernemers hebben Adema Architecten aan de Vleesmarkt al aan het werk gezet met de uitwerking van de plannen. Architect Silvester Adema is in ieder geval enthousiast. “De hele stad is in ontwikkeling en dat gebied ook. En het is zeker een meerwaarde als de locatie rondom het bowlingcentrum wat meer geïntegreerd wordt. Je hebt de Schreiershoek al, de steenfabriek in Eastrum komt er bij en dan deze locatie ook nog. De tweedeling van dit gebied gaat gelukkig zo langzamerhand één worden. Het wordt een soort zwaartepunt voor toeristisch Dokkum. Ik zie het echt als een finale”, aldus Adema.

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  Hollandse Nacht
  Nonstop de beste Nederlandstalige muziek.
 • 07:00 - 08:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 08:00 - 09:00
  Goed gestemd
  Geestelijk kinderprogramma.
 • 09:00 - 11:00
  Kerkdienst
  Iedere zondagochtend kunt u luisteren naar een kerkdienst uit onze regio.
 • 11:00 - 14:00
  Weekend Nieuwsshow (Herh.)
  Luchtig lunchprogramma, waarin nieuws en actualiteiten op een toegankelijke manier worden besproken.
 • 14:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 20:00
  Tobias Post
  Tobias Post vult de zondagavond tussen 18:00 en 20:00 op RTV NOF. In het radioprogramma zal hij het weekend goed afsluiten met de nieuwste muziek, muziek uit de regio en nieuw, onbekend talent!
 • 20:00 - 22:00
  RTV Metalcafé
  RTV Metalcaf elke zondagavond 20-22 uur op je radio!
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2021 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Donateurs · Vrijwilliger worden?