CDA maakt zich zorgen over veiligheid Lauwersmeergebied · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

CDA maakt zich zorgen over veiligheid Lauwersmeergebied

woensdag 12 april 2017

Er is al enige tijd onrust over de proef met tijdelijke waterpeilverhoging in het Lauwersmeergebied. Deze proef komt voort uit het Beheerplan Natura-2000 voor het Lauwersmeer. De komst van meer slik en meer riet zou goed zijn voor de flora en fauna. Statenlid Maaike Prins maakt zich met name zorgen over de veiligheid in het gebied “In de afgelopen jaren hebben zware buien al eerder voor wateroverlast gezorgd. Bij een hogere waterstand is er minder buffercapaciteit in het meer en kan het water dus niet weg”, aldus Prins. “Bovendien zijn de negatieve gevolgen voor de akkerbouw door verzilting ook nog niet in beeld.”

In januari van dit jaar heeft het Waterschap Noorderzijlvest een vergunning afgegeven voor het uitvoeren van de proef in twee opeenvolgende jaren tot en met 2019. Aan die vergunning is de verplichting verbonden om een monitoringsplan op te stellen, van belang voor bijvoorbeeld het vaststellen en onderbouwen van schade. Het CDA vind de monitoring in het gebied zeer belangrijk en wil graag weten hoe het staat met dit monitoringsplan en welke indicatoren gebruikt zullen worden voor het monitoren van de proef. Prins: “Wij willen graag het monitoringsplan inzien om vinger aan de pols te houden. De vergunning is er, maar het plan nog niet”.

Veiligheid in het gebied staat voor het CDA voorop. Maar een hoger waterpeil in het meer zal ook zorgen voor een hogere grondwaterstand. Gevolg hiervan is meer verzilting en negatieve gevolgen voor de akkerbouw. Het is daarom naast het hebben van een goed monitoringsplan ook belangrijk om voor de proef van start gaat goed in beeld te brengen wat de huidige situatie is. “Op die manier kunnen de gevolgen van de proef ook goed worden gemeten” volgens het CDA.

In september heeft Statenlid Maaike Prins al vragen gesteld aan GS over een nulmeting. Door Gedeputeerde Staten is in oktober toegezegd dat er een nulmeting zal plaatsvinden in het gebied, zodat er op tijd ingegrepen kan worden als er negatieve gevolgen voor de omgeving dreigen te ontstaan. Het CDA wil weten of deze nulmeting inmiddels van start is gegaan en op welke vragen deze precies een antwoord moet geven.

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 16:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 16:00 - 18:00
  Op naar het weekend!
  Peter Visser neemt je mee het weekend in met gezellige muziek.
 • 18:00 - 20:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 20:00 - 22:00
  Weekend Kick-Off
  Weekend Kick-Off is een programma wat vooral gericht is op jongeren. In dit programma wordt van alles besproken...
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio