Tweede cursus “Verhaal in Beeld” van start · Foto('s): Tineke Admiraal
  Tineke Admiraal

Tweede cursus “Verhaal in Beeld” van start

zaterdag 21 september 2019

Afgelopen week was de eerste cursusavond ‘fotograferen met je mobiel’. Projectleider Baukje Brander van Stichting Welzijn Het Bolwerk en fotograaf Peter Tromp leidden deze bijeenkomst. Deze cursus is het tweede onderdeel van maatschappelijk project “Verhaal in Beeld”. 

Er zat een tiental deelnemers in een mooie ruimte van voetbalvereniging Be Quick, waar vooral eerst met elkaar werd kennisgemaakt en verhalen werden gedeeld. Uiteraard met de spreekwoordelijke lach en een traan, want deze deelnemers zijn allen mantelzorger voor een naaste met een psychische kwetsbaarheid. Thema’s als eenzaamheid, onbegrip, sociaal isolement, vooroordelen en liefde voor degene met een psychische kwetsbaarheid kwamen voorbij.

Ondanks dat sommige mensen elkaar nog niet kenden was er gelijk een sfeer van warmte en (h)erkenning. Wat iedereen wilde delen werd besproken en er was oprechte aandacht vanuit de groep voor elkaars verhaal en achtergrond.

Op 2 oktober is de volgende cursusavond waarop zowel theorie als praktijk behandeld gaat worden. De deelnemers kregen ouderwetse huiswerkopdrachten mee voor de volgende keer van Peter Tromp, waarop werd gereageerd met ‘allemaal leuke dingen om te kijken, ontdekken en te doen!’

Aan het einde van de avond kwam nog de vraag vanuit de groep of er een belangstellende een avond mee kon komen kijken. De unanieme reactie was: ‘Dat is toch precies wat we willen? Laten zien aan de buitenwereld wat het betekent om te zorgen voor een partner, vriend of vriendin of naaste met een psychische beperking. Van harte welkom!’

Baukje Brander en Peter Tromp zien uit naar de tweede bijeenkomst, waar echt ‘het veld’ wordt ingegaan om foto’s te maken die passen bij elke deelnemer zijn of haar persoonlijke verhaal. De uiteindelijke resultaten komen in een heus magazine, dat zal verschijnen in de maand november, de “Maand van de Mantelzorg”. Ook komt er een reizende expositie door de regio van de foto’s en de eerder gemaakte beeldhouwwerken!

Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op de Facebook-pagina: Verhaal in Beeld 2019

Tweede cursus “Verhaal in Beeld” van start · Foto('s): Tineke Admiraal
Tweede cursus “Verhaal in Beeld” van start · Foto('s): Tineke Admiraal
  Tineke Admiraal

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact