De Waadwente opent nieuwe kamers voor zorg in de laatste levensfase

Dinsdag 28-01-2020
DOKKUM - De Waadwente in Dokkum heeft twee vernieuwde kamers en een nieuwe huiskamer voor palliatieve zorg geopend. Daarmee kan het verpleeghuis op een eigentijdse wijze zorg bieden aan mensen in de laatste levensfase. De afgelopen weken zijn de kamers vernieuwd en opnieuw ingericht door Blom Interieurs. De vernieuwing van de kamers werd grotendeels gefinancierd door het Oasefonds.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de zorg in de laatste fase van het leven. Silvia Boonstra, locatiemanager van De Waadwente: “Volgens ons kan deze fase een normaal onderdeel van het leven zijn, waarin naast verdriet en lijden ook momenten kunnen zijn van vreugde.” Zoals bij alle zorg is het ook in de palliatieve zorg belangrijk dat de cliënt de regie in handen heeft. “De aandacht gaat niet alleen uit naar degene die (ziek is en) gaat sterven maar ook naar diens naasten tijdens de palliatieve fase en nadat de betrokkene is overleden. Belangrijk daarbij is dat de laatste dagen van het leven in een vertrouwde, prettige en rustige omgeving doorgebracht kunnen worden”, zegt Boonstra. De vernieuwde kamers in De Waadwente, die speciaal hiervoor zijn ingericht bieden zo’n omgeving.

Oasefonds doet bijdrage
Het Oasefonds, in 2009 opgericht om de palliatieve zorg in Noordoost Fryslân te ondersteunen, deed een flinke financiële bijdrage om de nieuwe kamers te kunnen realiseren. Het geld in dit fonds is in de loop van de jaren bijeengebracht door de inwoners, bedrijfsleven en kerken van Dokkum en omgeving. “We vinden het belangrijk dat mensen dicht bij huis en dicht bij hun naasten hun laatste dagen kunnen doorbrengen”, zegt Klaas Visser, secretaris en penningmeester van de Stichting Oasefonds. “Als dat thuis niet lukt, bijvoorbeeld omdat de nodige zorg te intensief is of mantelzorgers overbelast is, is het van belang dat er een geschikte plek is om die zorg te kunnen bieden. Hoe mooi is het dan als we dat, met geld dat eerder uit de samenleving bijeen is gebracht, kunnen realiseren?”

Samenwerking
Silvia Boonstra is blij met de gift van het Oasefonds. “Het laat maar weer zien hoe groot de verbondenheid in deze regio is en hoe diep de wortels van De Waadwente in de samenleving zitten”, zegt ze. Na de verbouwing van De Waadwente in 2019 is deze band tussen het verpleeghuis en de regio volgens Boonstra alleen maar sterker geworden: “De Waadwente is er in zijn nieuwe vorm echt om iedere oudere te ondersteunen, bij bijna alle mogelijke zorgvragen. Of dat nu in de vorm van ondersteuning bij de gezondheid is met activiteiten, of zoals bij deze mooie kamers in de laatste levensfase. In De Waadwente is iedereen welkom en mag iedereen er zijn, we doen het samen”, aldus Boonstra.

terug naar overzicht
Vernieuwde huiskamer voor palliatieve zorg in De Waadwente Dokkum geopend
© Foto's: Eigen foto's

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie