Ds. Lieuwkje Cnossen deed intrede in kerk in Westergeest

Zondag 08-09-2019
WESTERGEEST - Zondagmorgen 8 september 2019 vond de bevestiging en intrede plaats van Ds. Lieuwkje Cnossen uit Oosterwolde in de kerk in Westergeest. Zij is nu verbonden aan de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest.

In de kerkdienst deed ds. Jaap Koopman uit Eelde, een goede collega-dominee van haar, de bevestiging, waarbij drie kerkenraadsleden in een kring om haar heen stonden. Na afloop van de dienst waren er nog een aantal sprekers en konden de aanwezigen haar en haar man feliciteren.

Ds. Cnossen
Ds. Lieuwkje Cnossen is meer dan 25 jaar verbonden geweest aan de gefuseerde Gereformeerd-Hervormde Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.. Ze studeerde af in 1989 aan de Theologische Universiteit van Kampen en was vanaf 11 maart 1990 de eerste vrouwelijke dominee in Oosterwolde.
Dominee Cnossen is 57 jaar en gehuwd met Jan Koops. Over enkele maanden gaan ze verhuizen naar Kollum. Dominee vindt het belangrijk te wonen in de omgeving, waar je werkt.
Ds. Cnossen heeft aangegeven dat ze zich goed kan vinden in de orde van dienst, zoals die in deze gemeente gebruikt wordt. Ze gaat met plezier voor in kerkdiensten, waarbij ze hecht aan een goed opgebouwde liturgie. En  in de diensten wil ze graag een verbinding leggen tussen teksten uit de bijbel en mensen van deze tijd, jong en oud. Ds. Cnossen vindt het ook belangrijk iets te betekenen voor de dorpen.
Verder geeft ze aan dat vooral het pastorale werk, het directe contact met mensen haar bijzonder aanspreekt. Ze heeft onlangs nog een drie jarige cursus afgerond die een verdieping  van dit werk mogelijk maakt.

De bevestiging
Tijdens de bevestiging werden een aantal rituelen en gebruiken in de kerkdiensten uitgelegd door ds. Koopman, zoals het avondmaal en het dopen. Het doopwater stond op de tafel en werd door Ds. Cnossen in het doopvont gegoten. Daarna nam ze met haar hand water uit het doopvont. Vervolgens brak ze het brood en schonk de wijn. De scriba overhandigde de bijbel aan ds. Cnossen om symbolisch het woord over te dragen. Bij de zegen na de bevestiging stonden de dienstdoende ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester in een kring om haar heen.

De kerkdienst
Na de bevestiging werd de dienst voortgezet door ds. Cnossen. Het thema was Kennen en Gekend worden, ken je mij ontleend aan psalm 139. De kinderen van de kindernevendienst werden in het begin door haar toegesproken en kregen een doos in de vorm van een  hart mee. Aan het einde van de dienst kwamen de kinderen weer in de kerk en hadden cadeaus meegebracht voor dominee en spraken een wens uit voor de nieuwe dominee. De liturgiecommissieleden hadden weer een prachtig bloemstuk gemaakt, waar Klaske de Boer de uitleg van deed.

Sprekers
Voorzitter Jan Willem Prins heette ds. Cnossen van harte welkom in hun midden en vertelde, dat ze heel erg blij zijn met haar komst en bedankte iedereen, die in de “domineeloze tijd” zijn of haar steentje had bijgedragen. Daarna nodigde hij de sprekers uit om naar voren te komen. Ds. Peersmann, dominee in Kollum, verwelkomde, ook namens de classis Fryslân en het regionaal werkverband van predikanten, haar nieuwe collega. Ds. Heegsma, dominee in deze gemeente van 1976-1983, kreeg het woord en vertelde, dat hij nog altijd met plezier terugdenkt aan de tijd, dat hij dominee was en zei tegen ds. Cnossen: ”Goed op dizze minsken passe hear!”

Daarna konden de aanwezigen de nieuwe dominee feliciteren. Zo ook een van de oudste gemeenteleden, mevrouw Frouwkje Bijlstra- van der Haak, bijna 90 jaar, feliciteerde de nieuwe dominee. Verder was ds. De Boer aanwezig, de dominee van 2008 tot 2018, om zijn opvolgster te feliciteren. Daarna was er koffie en een broodje of een lekkere koek voor iedereen.

Het Liturgisch bloemstuk
Uitleg bij de schikking was als volgt:
In de schikking lag het accent op de verbinding van ds. Cnossen als predikant aan onze gemeente.
De roos – symbool van de liefde –  in het midden verbeeldt zo het karakter van deze dienst.

De mantel op de achtergrond symboliseert de taak van de predikant als herder en leraar. Hierbij mag de staf/stok niet ontbreken.

De stokken van het Chinese knoopkruid (polygonum) met hun vele knopen verwijzen naar de verbinding die zondag plaatsvond.

De ondergrond bestaat uit mos, als verwijzing naar het zachte gras waarin de gemeente wil luisteren naar de woorden van haar voorganger.

In het mos staan bloemen in verschillende vormen en kleuren. Zij verbeelden de gemeente in al haar verscheidenheid.

De rode kleur van de rozen en de bessen verwijst naar de heilige Geest die predikant en gemeente inspireert – opdat zij vrucht dragen.

De klimop op de voorgrond van de schikking symboliseert de trouw van God, die niet loslaat wat zijn hand begon en in wiens naam wij hier vanmorgen aanwezig zijn.

terug naar overzicht
Ds. Lieuwkje Cnossen deed intrede in kerk in WestergeestDs. Lieuwkje Cnossen deed intrede in kerk in WestergeestKijk voor meer foto's op www.rtvnof.nl.
© Foto's: Jantsje Wiersma

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie