Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd

maandag 16 december 2019

Maandag 16 december was het 60 jaar geleden, dat Johannes en Els Couperus-Mollema uit Kollumerzwaag elkaar het jawoord gaven. Een ziekenhuisopname van Johannes liep uit op verkering en een 60 jarig huwelijk.
Wethouder Jouke- Douwe de Vries kwam maandag langs om het echtpaar feliciteren met hun huwelijksjubileum. Van de gemeente Noard-east Fryslân kregen ze een prachtig bos bloemen en een afschrift van de huwelijksakte.

Johannes Couperus is 87 jaar en is geboren in Suameer, maar verhuisde later met zijn ouders naar de Poelpeats bij Kollum en later naar Kollumerzwaag. In 1943 kwamen ze in de boerderij op de Brink te wonen, waar later het Landbouwmuseum in was gevestigd. Zijn ouders waren Gooitsen Couperus en Lacina Jansma. Johannes was te vroeg geboren, woog slechts 4 pond. Couveuses waren er niet in die tijd, dus ze hadden hem in een rieten koffer achter de kachel staan en met melk van de koeien groeide hij vrij snel naar een normaal gewicht.
Elske Mollema is 83 jaar en is geboren in Franeker. Haar ouders waren Anne Mollema en Anna Winsemius. Haar vader had een kruidenierswinkel, de Centra.

Ontmoeting, verkering
Els werkte in 1957 als verpleegster in het Diaconessenhuis in Leeuwaren. Johannes moest voor een aantal dagen opgenomen worden in dat ziekenhuis. Ze voelden vrij snel een klik met elkaar, maar verder kwam het eerst niet. Na een aantal dagen werd Johannes ontslagen uit het ziekenhuis. Thuis gekomen zei iemand tegen hem: “Bist no al wer thús, moai net”. Johannes antwoordde: “Ja, mar ik bin ûnwennig, it gie my vlug genôch om al wer nei hûs ta”. Daar begreep men in eerste instantie niet veel van natuurlijk.
Johannes schreef een brief naar Els en zo is de verkering ontstaan. Na 14 dagen vertelde Johannes het aan zijn vader op het land, toen die hem koffie bracht. “Heit, ik ha in suster oan ‘e heak slein”. Heit sei: “Dy moast fêsthâlde!”.

De Trouwdag
Op 16 december 1959 trouwden ze in het stadhuis van Franeker en in de Gereformeerde kerk in Franeker. Daar hebben ze ’s avonds receptie gehouden in het Kamstrahuis. Omdat Franeker en Veenklooster nog al een behoorlijke afstand was voor de feestgangers, was besloten om het feest de volgende dag in Veenklooster te vieren. Dus Els mocht twee dagen van haar trouwjurk genieten. Het feest was in de bovenzaal van Hotel Rozema in Veenklooster. Tijdens het feest was er even een beetje paniek, de stroom viel uit en men zat in het donker. De accordeonist kreeg de opdracht van de ceremoniemeester om gewoon door te spelen. De accordeonist had al aangegeven, dat hij non-stop speelde, want hij moest om 11 uur weer met de trein.
Het echtpaar heeft drie kinderen, 10 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen.

Boerderij
Ze kwamen wonen in de boerderij op de Brink, maar toen ze er graag een stal bij wilden bouwen en daar geen vergunning voor was heeft men de boerderij aan de Mûzewei gekocht en daar mocht wel een stal bij gebouwd worden. Dat gebeurde in 1981. In 1988 zijn Johannes en Els komen wonen aan it Wyldpaed in Kollumerzwaag, waar ze nog steeds wonen. En de zoon met zijn gezin zijn op de boerderij gaan wonen.

School, werk Els
Ze heeft na de lagere school de Handelsavondschool gevolgd, 3 avonden per week, 3 jaar lang. Daarna de Modevakschool. Toen ze 19 jaar was kon ze starten met de in-service opleiding voor verpleegster in het Diaconessenhuis en na de verpleging heeft ze nog de Kraamopleiding gedaan.
In haar huwelijk, toen de kinderen al iets groter waren, werd ze gevraagd om een paar weken in te vallen voor een wijkverpleegster en dat kreeg een vervolg. Uiteindelijk heeft ze tot haar 60e als wijkverpleegster bij Het Groene Kruis, later het Friese Land in Kollum en Kollumerpomp gewerkt.

School, werk Johannes
Na de lagere school heeft Johannes eerst de Lagere Landbouwschool in Kollum gevolgd en daarna de Middelbare Landbouwschool in Dokkum. Als 9- jarige zat hij al onder de koeien om ze met de hand te melken. Daarna heeft hij veel veranderingen op de boerderij meegemaakt. Voor wat betreft het melken was dat de melkmachine, melkleiding, tank en het melken in de melkput. Johannes vertelde, dat ze vroeger ook land in de Triemen hadden. De melkrijder van Hústernoard haalde daar de melkbussen op en zette ze er later weer neer. In een melkbus zat 1 keer per 14 dagen het melkgeld in een geel melkzakje. Bijzonder was, dat de bus met het melkgeld soms een halve dag bij de weg stond, zonder dat iemand daar verkeerde bedoelingen mee had.

Ook kwam er karnemelk en wei terug van de fabriek, dat weer gebruikt werd voor het jongvee. De paarden, die ze vroeger voor de wagen hadden waren Bovenlanders, nu heeft hij nog drie pony’s achter het huis. Zijn grote hobby is het houden van allerlei soorten ganzen, fazanten, kalkoenen, eenden, pauwen en nog meer.

De Zangvereniging
Hun gezamenlijke hobby is het zingen bij de Zangvereniging Advendo van Kollumerzwaag. Johannes was als 16-jarige al op de Zangvereniging. Eerst bij het Jongerenkoor, Fenix genaamd. Toen ze trouwden is Els ook meteen bij de Zangvereniging lid geworden en ze zijn nog steeds lid.
Als je trouwde, dan werd je lid van Advendo en stopte het lidmaatschap bij Fenix.

Zangvereniging Fenix omstreeks 1950
Op de foto achter v.l.n.r.:
1. Bearn de Vries, 2. Johannes Couperus, 3. Jappie Hilboezen, 4.Ytsje de Vries, 5. Jelle Bijker, 6.Pim Kamminga, 7. Tjeerd Postma, 8. Tryntsje Bosma, 9. Harke de Graaf, 10. Minke Brandsma, 11. Mark de Boer, 12. Tine Brandsma, 13. Jappie Postma, 14. Saakje van Lingen, 15. Piet Beerda.
Zittend v.l.n.r.: 16. Doet Geertsma, 17. Liesje Fokkema, 18 Tiete de Boer, 19. Yke de Boer 20. Minke Broersma, 21 Tine Couperus. 22. Tiete Veenstra, 23. Martje Brink, 24. Dirigent Piet de Boer, 25. Janna Henstra, 26. Tjitske Dijkstra, 27. Hiltsje Hansma, 28. Janke Dijkstra, 29. Hepie Pilat, 30. Ytsje Brinkman

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Couperus uit Kollumerzwaag 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 18:00
  Ouwe Meuk
  Leo Smidt
 • 18:00 - 19:00
  Willem yn 'e Jûn
  Willem Mulder
 • 19:00 - 20:00
  Fryslân Fan
  Jaap van der Laan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Sietse Weistra
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?