Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd

donderdag 10 oktober 2019

Dinsdag 8 oktober was het 60 jaar geleden, dat Baukje Rispens en Gerrit Elzinga elkaar het ja-woord gaven in het gemeentehuis van Oost Dongeradeel. Wethouder Jelle Boerema kwam donderdagochtend bij het echtpaar langs om hen te feliciteren met hun huwelijksjubileum.
Van de gemeente Noard-East Fryslân kreeg men een prachtig bos bloemen en een afschrift van de huwelijksakte. Het echtpaar had in Oosternijkerk een akkerbouwbedrijf, met voornamelijk bloembollen, zoals tulpen, gladiolen en lelies. Het echtpaar heeft 4 kinderen, 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Baukje Elzinga-Rispens, afkomstig uit Ljussens is 85 jaar en Gerrit Elzinga uit Oosternijkerk, 88 jaar, hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een heftige sneeuwstorm bij vrienden. Toen is het niet tot verkering gekomen, maar pas veel later. Op 8 oktober 1959 was hun trouwdag. Het was een prachtige zomerdag, maar wel een erg droge zomer. De bieten konden met moeite uit de grond worden gehaald door de droogte en toen is men in deze omgeving begonnen met de introductie van de bietenmachine, die het lof en de bieten van elkaar scheidde. Het echtpaar is getrouwd in het gemeentehuis in Metslawier en in de kerk van Ljussens door dominee van het Riet. Het feest werd gehouden in Veldzicht in Metslawier.

Baukje Rispens is een dochter van Lolke Rispens en Baukje Holwerda uit Ljussens. Voor haar huwelijk was mevrouw Elzinga coupeuse. Er was boven de bakkerij van Ferwerda in Dokkum een naaiatelier, waar zij werkte totdat ze gingen trouwen. Bakkerij Ferwerda was op de hoek op de Zijl in Dokkum, schuin tegenover het gemeentehuis, waar nu de Zuivelfabriek is. In haar huwelijk heeft mevrouw Elzinga haar coupeusewerk voortgezet, maar dan voor particulier. Tevens nam zij de boekhouding van het bedrijf voor haar rekening. De hobby’s van mevrouw zijn fietsen, lezen en handwerken.

Gerrit Elzinga is een zoon van Lieuwe Elzinga en Gatske Tuinenga uit Oosternijkerk. De ouders van Elzinga hadden een boerderij met veeteelt, akkerbouw en bloembollen. In zijn diensttijd in Culemborg had hij een goede tijd. Ze voeren op schepen, waar het eten uitzonderlijk goed was en goed werd verdiend, mede door het uitbetalen van gevarengeld. Toen ze trouwden, zijn ze gaan wonen aan de Dokkumerwei, waar ze bij hun woning een loods hadden voor opslag van de bloembollen.

Ruim twintig jaar geleden zijn ze komen wonen aan de Griene Wei in het dorp. Elzinga houdt zich naast fietsen, tuinieren en lezen ook bezig met het schrijven van stukjes voor de dorpskrant de “Doarpsskille” over vroeger. Zo heeft hij ook een stukje geschreven voor de dorpscanon van Oosternijkerk, genaamd Mijmeringen over een 100 jarige oude boom aan de Lyts Ein. Het ouderlijk huis van Elzinga stond er dichtbij. Het verhaal gaat over een oude es en wat deze boom in die jaren allemaal heeft gezien en doorgemaakt, zoals onder andere Geartsje Jousma, die op vaste tijden naar de brievenbus ging. Men is blij in het dorp, dat de oude boom nog steeds leeft, want hij heeft wel in minder goede staat verkeerd dan nu het geval is.

Voor het complete verhaal klik hier

 

 

Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Elzinga uit Oosternijkerk 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Lytse klankjes
  Lytse klankjes is een geestelijk programma bij RTV NOF voor de jonge luisteraars.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Gospelmuziek uit Noordoost-Friesland, maar ook van ver daarbuiten.
 • 21:00 - 22:00
  Geloven & Beleven
  Wekelijks ontvangen we een gast met wie gesproken over het geloof. In het gesprek wordt gesproken over persoonlijke ervaringen en de rol van het geloof in het leven van de gast.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · K30 Nieuws archief · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Noardeast-Fryslân / Dantumadiel · Achtkarspelen / Tytsjerksteradiel · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Reclame · Disclaimer · Organisatie · RTV Kanaal30 Geschiedenis · Donateurs · Vrijwilliger worden?