Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd

maandag 16 december 2019

Maandag 16 december was het 60 jaar geleden, dat Jan Prins uit Triemen en Hinke van der Veen uit Burgum in het huwelijksbootje stapten. Op 16 december 1959 trouwden ze in het gemeentehuis en in de Krústsjerke in Burgum.

Het feest werd gehouden in de Hervormde Kapel in Burgum. Omdat Jan lid was van Muziekvereniging de Bazuin, was er op hun feest ook een optreden van de Triemster collega-muzikanten. De ceremoniemeester op de bruiloft was Jaring de Vries, ook afkomstig uit Triemen.
Maandagmiddag bracht wethouder Pietsje de Graaf een bezoek aan het jubilerend echtpaar. Van de gemeente Noard-east Fryslân kreeg het echtpaar een prachtig bos bloemen en een afschrift van de Huwelijksakte.

Jan Prins is 85 jaar en geboren in Oudwoude, op 3 jarige leeftijd verhuisd naar Triemen. Hij is een zoon van Jabik Prins en Maaike Atsma. Vader was veekoopman.
Hinke van der Veen is 82 jaar en geboren in Burgum. Zij is een dochter van Wietse van der Veen en Gerritje van Dijk. Haar vader was boerenarbeider bij o.a. een boer in Burgum.
Jan en Hinke Prins hebben 4 kinderen, waarvan op 2 jarige leeftijd een dochtertje is overleden. Er waren 7 kleinkinderen, waarvan helaas ook een kleindochter is overleden. Veel verdriet is er geweest en nog steeds door het overlijden van deze meisjes. Op deze dag is het 15e achterkleinkind geboren.

Ontmoeting
63 jaar geleden hebben Jan en Hinke elkaar ontmoet in het lokaaltje van de Hervormde kerk in Westergeest. Het was op een bruiloft van Matsje Zuidema uit de Dôlle en Albert Algra uit Burgum.
Jan als buurjongen van Matsje en Hinke als nicht van Albert waren hiervoor uitgenodigd.
Omdat alle stoelen bezet waren kwam Jan zittend in de kappersstoel van kapper Albert Rekker, recht tegenover Hinke te zitten en zo is er een verkering ontstaan en nooit meer uitgegaan.
De eerste woning van hen was een boerderij in de Dôlle. Ook hebben ze een aantal jaren in de Triemen gewoond, maar daarna weer terug naar de Dôlle, dichtbij de woning waar ze zijn begonnen en nu nog steeds wonen.

School, werk en hobby’s Hinke van der Veen
Na de lagere school ging Hinke aan het werk bij de familie van der Leest, die een kruidenierswinkel hadden in Burgum. Zij hielp in de huishouding en stond ook wel in de winkel. Daarnaast volgde ze op 2 middagen per week een huishoudcursus.
Daarna heeft Hinke nog vijf jaar lang in de huishouding gewerkt bij dokter Couperus in Burgum.
Op de vraag welke hobby’s Hinke heeft, antwoordde ze: “Myn alder greatste hobby, wer’t ik sa fan genietsje kin is myn bern, lytsbern en efterlytsbern. Ik siz altyd, dit binne myn goudsjeblommen.
Ien fan de bern sei in kear, no komt er wer in efterlytsbern oan, mar it túntsje is ek hast fol. Oh dan hakje ik er sa wer in stikje tún by om”.
Maar wat Hinke ook wel een hele dag zou willen doen is gedichten lezen en zelf gedichten schrijven.

Verder is ze erg betrokken bij de Vrouwenvereniging van de Triemen, waar ze met heel veel plezier één keer per 2 week naar toe gaat. De vereniging telt nog 9 leden, maar voelt voor Hinke alsof ze negen zussen zijn.
Bijzonder was, dat Hinke alles opschrijft wat er gebeurd is in die 60 jaar in haar Nederlandse Landbouwalmanak van 1959. Verder bezoekt zij iedere week mensen, die in Zorgcentrum Brugchelencamp wonen.

School, werk hobby’s Jan Prins
Jan zijn vader was veekoopman en de handel zat ook bij Jan in het bloed. Hij zat nog op de lagere school in de Triemen, toen hij al een jutezak bij zich had en deze verstopte onder de heg, zodat hij na schooltijd meteen op pad kon gaan om een konijn of kippen te kopen en kwam meestal wel met wat thuis. Ook werd er wel geruild. In overleg met zijn vader werd een driegekleurde kat geruild tegen een haan.
Toen ze getrouwd waren, had hij een boerderij met melkvee en was net als zijn vader veekoopman. Iedere vrijdag was hij naar de markt en iedere dinsdag naar de markt in Groningen, waar hij zijn vee verkocht, voornamelijk rundvee, maar ook wel andere dieren. De dieren werden vervoerd door veerijders uit Kollumerzwaag. Verder was hij een fokker van Roodbont vee. Hij had een tweetal dure roodbonte koeien gekocht. De kalveren daarvan werden verkocht voor een beste prijs, namelijk 2500 gulden en gingen naar Noord Brabant.

Duiven
Een erg grote hobby van Jan was het houden van duiven. Prins vertelde, dat hij in 1946 twee kostbare duiven van zijn vader had gekregen. Dit was in ruil voor een pond boter, ter waarde van tachtig gulden. Moeder Prins maakte namelijk zelf boter. Deze duiven had hij gekocht van Germ Kempenaar uit Sânbulten. In de oorlog moesten alle duiven ingeleverd worden, maar Germ had er nog een paar achtergehouden en zo kwam Jan aan zijn eerste duiven.
Als 15-jarige kwam hij al in het bestuur van de Duivenvereniging Kollumerzwaag, waar hij nog lid van is. Hij zat dan met Durk van Kammen in het hokje. Hij heeft er veel prijzen mee gewonnen. Vorig jaar is hij er mee gestopt en geniet nu nog van zijn twee overgebleven duiven.
Ieder jaar wordt er een vlucht georganiseerd, waarvan een deel van de opbrengst gaat naar Dagbesteding de Swaen in Veenklooster.

Op de foto van muziekvereniging de Bazuin staan de volgende personen:
Voorste rij:Piet van der Veen, Derk van der Kloet, Kees Pijnacker, Sape de Vries, Marten van der Kloet.
2e rij: Lieuwe Kloosterman, Meent Wiersma, Durk Adema, Jilles Bijlstra, Jabik Bijlstra, Frits Boskma ( dirigent), Wiebe Bosma, Harry Derks, Jan Banga.
3e rij: Klaas Wiersma, Thea Sikkema, Gaatze Bosma, Auke Banga, Jan Prins, Hylke Kempenaar, Wietse Zijlstra ( vaandeldrager), Johannes Meerstra, Mark de Vries, Wieger de Hoog, Freddy Derks, Jellie Kuipers.

Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
Echtpaar Prins Triemen 60 jaar getrouwd · Foto('s): Jantsje Wiersma
  Jantsje Wiersma

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 22:00
  Capriccio
  In Capriccio laat Haite Schukking veel verschillende soorten klassieke muziek de revue passeren en vertel daarbij iets over de achtergronden van elke compositie. Vaak geniet je meer van een muziekstuk, als je iets weet over het ontstaan ervan en over de drijfveren van de componist.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio