Nieuw deel reeks over geschiedenis de Markt in Dokkum uitgereikt

Donderdag 17-01-2019
DOKKUM - In Amsterdam werd op dinsdag 15 januari het eerste exemplaar van een nieuw deel over de Markt uitgereikt aan Anna Tilroe, artistiek directeur van het 11 Fountains Project.

Museumdirecteur Ihno Dragt schreef een driedelige reeks over de geschiedenis van de Markt, elk exemplaar 144 pagina’s dik en rijk geïllustreerd. In de boeken is een schat aan informatie opgenomen uit de geschiedenis van en opgravingen op de huidige Markt waar in 754 Bonifatius en zijn gezelschap de dood vonden. Diens pogingen de Friezen tot het Christendom te bekeren werden niet door iedereen gewaardeerd, vooral omdat naast zijn godsdienstige motieven ook politieke een rol speelden. Hij kon zijn missiewerk namelijk alleen uitvoeren met toestemming van en bescherming door de Frankische machthebbers. En talrijk waren in die tijden de conflicten tussen de Friese koningen en die van de Franken. De fascinerende geschiedenis van deze bekering en de invloed die deze had op de ontwikkeling van de kleine gemeenschap die zou uitgroeien tot Dokkum, wordt in de reeks beschreven op een toegankelijke wijze.

Maar waarom een uitreiking aan Anna Tilroe? Dat komt, zoals Dragt in zijn boek uiteenzet, doordat Tilroe zijn suggestie overnam om de fontein te situeren op de Markt; en dat was weer een stimulans voor hem de boekenreeks te schrijven.

In april 2014 zocht zij contact met Museum Dokkum omdat zij in haar planvorming ‘het verhaal van Dokkum’ en suggesties voor een locatie van de fontein wilde horen.

Dragt heeft toen bepleit om die op de Markt te zetten omdat daar sinds mensenheugenis de bron van Bonifatius werd vereerd. Deze bron, vaak aangeduid met ‘fontein’ zou geneeskrachtig water bezitten. Met de komst van de Reformatie en de afbraak van de abdijkerk in 1588 verdween deze bron onder de grond en kwam aan deze traditie een einde. Aldus kon met de nieuwe fontein een brug geslagen worden tussen heden en oeroude geschiedenis.

Tilroe vertrok vervolgens met de suggestie van Dragt naar wethouder Pytsje de Graaf. Die ondersteunde het idee, aanvankelijk met aarzeling omdat er naar haar zeggen al twee wethouders ‘gesneuveld’ waren op het dossier Markt. Er werd een Klankbordgroep geformeerd om een en ander uit te werken. Volgens Tilroe is het tamelijk uniek dat (representanten van) de bevolking zo intensief betrokken waren bij het ontwerp van de Nieuwe Markt, professioneel ondersteund door de gemeente en een stedenbouwkundige, in nauwe samenwerking met de kunstenaar Birthe Leemeijer en in overeenstemming met haar idee van een ijsfontein omringd door bomen.

De fontein zal in februari onthuld worden maar andere resultaten zijn er al: zoals de complete herinrichting met nieuwe bestrating, tegels met gedichten en bomen die rood kleuren in de herfst. Het Museum Dokkum heeft een steentje bijgedragen door een app te ontwikkelen waardoor men de machtige abdijtoren 3D op ware grootte kan zien, (medewerking aan) een app met uitleg over de fontein en uiteindelijk nu deze boekenreeks over de geschiedenis van de Markt, voor wie een verdieping wil van het verhaal over deze historische plek.

Het boek Graven in de Bonifatiusterp deel III is verkrijgbaar in Museum Dokkum, info op www.museumdokkum.nl

terug naar overzicht

© Foto's: Museum Dokkum

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie