Eerste Opleiding Minima-coach in Fryslân start

Woensdag 12-06-2019
FRYSLâN - Op donderdag 13 juni a.s. start de eerste opleiding tot Minima-coach in Fryslân. Deze tweejarige opleiding wordt gefinancierd door de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en de provincie Fryslân. Voorwaarde om toegelaten te worden tot de opleiding is dat de studenten zelf ruime ervaring hebben met Armoede & Sociale uitsluiting.

Opgeleide ervaringsdeskundigen als bruggenbouwers
Tussen de wereld van mensen in een situatie van armoede en van onder andere hulp- en dienstverleners, leerkrachten en beleidsmedewerkers bestaat een kloof. Binnen hulp- of dienstverleningsrelaties begrijpen mensen elkaar niet altijd goed door de zeer uiteenlopende achtergronden. Ondanks alle goede intenties worden zelden goede resultaten geboekt.

Opgeleide ervaringsdeskundigen overbruggen deze kloof. Zij kennen de wereld van armoede en sociale uitsluiting: de druk van de hulpverlening, de overlevingsmechanismen, het gevoel van machteloosheid, de schaamte, etc. De ervaring elders leert dat de meeste opgeleide ervaringsdeskundigen snel een baan vinden bij bijvoorbeeld gemeenten, welzijnsinstellingen en woningbouwverenigingen.

Opleiding is onderdeel van groter project in Noordoost-Friesland
De opleiding is een onderdeel van een groter project. Naast de opleiding is recent een Platform Armoede & Sociale uitsluiting opgericht. Dit Platform is voor en door mensen in een situatie van armoede. In veel Nederlandse gemeenten zijn tientallen organisaties actief, die ‘iets’ doen aan armoede. Ondanks al deze organisaties verandert er structureel maar weinig. Binnen dit project is de doelgroep zelf aan zet. Zij formuleert zelf wát er zou moeten veranderen, bepaalt prioriteiten, maakt hiervoor plannen en voert ze zelf of in samenwerking met betrokken partijen uit.

Het project is tot stand gekomen op initiatief van Welzijn Het Bolwerk en Adviesbureau Lang & Gelukkig en wordt uitgevoerd in samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Meer informatie?
Over de opleiding kunt u contact opnemen met Grietje Nauta van Lang & Gelukkig (T 06 307 59 866 en E gnauta@hetnet.nl).
Over het Platform neemt u contact op met Eelke Nutma van Welzijn Het Bolwerk (T 06 145 14 434 en E e.nutma@het-bolwerk.eu).

terug naar overzicht

© Foto's: RTV NOF


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-07:00 | Hollandse Nacht
07:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Goed gestemd
09:00-11:00 | Kerkdienst
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow (Herh.)
14:00-17:00 | De Simmer (Herh.)
17:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Tobias Post
20:00-22:00 | Rock on Air
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie