Eerste wedstrijd federatie gekaatst in Paesens-Moddergat

Zondag 12-05-2019
PAESENS-MODDERGAT - Afgelopen zaterdag werd de eerste wedstrijd van de federatie gehouden in Paesens-Moddergat. De Boerenpartij werd gesponsord door de drie plaatselijke boeren. Fam. Buurmans, Fam. Faber en de Fam. Visser.

Door te weinig opgave ging de heren A klasse niet door. Bij de dames hadden zich er 6 opgegeven, daardoor werd er individueel gekaatst. Het was nog even spannend wie er met de 2e prijs naar huis zou gaan. De uitslag was als volgt: 1e prijs: Metsje Sipma, 2e prijs: Esther Turkstra. Bij de heren B-klasse was het vrije formatie en hadden er 8 parturen zich opgegeven. De acht parturen kaatsten met een winnaars- en een herkansing ronde.

De uitslagen bij de heren:
1e prijs: Waatze de Vries, Berry Sjoerdstra en Durk Pieter Hiemstra 2e prijs: Willem Elzinga, Oene van der Woude en Pieter Visser. De eerste prijs in de herkansing ronde ging naar het partuur van Lieuwe Zeilinga, Tjeerd Zeilinga en Siemen Zeilinga.

Op de foto: Achter v.l.n.r: Tjeerd Zeilinga, Lieuwe Zeilinga, Siemen Zeilinga
Midden v.l.n.r: Berry Sjoerdstra, Durk Pieter Hiemstra, Waatze de Vries, Metsje Sipma
Voor v.l.n.r: Willem Elzinga, Pieter Visser, Oene van der Woude, Esther Turkstra

terug naar overzicht
Eerste federatie wedstrijd in Paesens-Moddergat
© Foto's: Thomas Prins


Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-17:00 | De Simmer
17:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie