Engelsen op bezoek bij Skalsumer Natuurbeheer.nl · Foto('s): 

Engelsen op bezoek bij Skalsumer Natuurbeheer.nl

donderdag 20 mei 2010

Afgelopen dinsdag werd het bedrijf van de familie Agema te Kollumerpomp bezocht door een bijzondere veehouder en weidevogelboer uit Icklesham in Engeland.  Zijn bedrijf is 650 ha. groot. Er worden  800 koeien en kalveren voor de vleesproductie gehouden. De eigenaar , dhr. Merricks, kwam met zijn werknemer en nazorger (!) op bezoek in Fryslân om ons weidevogelbeheer te bekijken en ervan te leren. Op het bedrijf van Agema werden ze ontvangen door de Stichting Skalsumer Natuurbeheer. De bezoekers kregen in de bedrijfsgebouwen een presentatie van Hessel Agema over de belangrijke aspecten van het boeren met weidevogels; de combinatie Koe en Natuur.  Met name de (winning en samenstelling) van de  voederrantsoenen voor de hoogproducerende melkkoeien kwam uitgebreid aan bod. De Engelsen waren diep onder de indruk van de koeien van de fam. Agema en waren zeer enthousiast toen zij hoorden dat de gemiddelde melkproductie  12.500 kg per jaar was.


Bijzonder geïnteresseerd waren ze ook over de inzet van de fam. Agema en de steun daarbij van de stichting Skalsumer Natuurbeheer voor de weidevogels. Zij waren onder de indruk van de groeiende biodiversiteit op de bedrijfsgronden van de fam. Agema in relatie tot de veehouderij en veefokkerij. Na de presentatie werd vanaf een speciaal voor excursies ingerichte wagen het werkgebied bekeken. Naast de grotere diversiteit aan vogels werd er ook aan de inrichting van het gebied aandacht besteed.   Terug op het bedrijf werd ook de organisatie van het werk en de resultaten onder de loep genomen.


Wat vooral opvalt, is dat in Engeland veel minder soorten in het grasland voorkomen en dat het aantal  broedparen per hectare veel lager is dan hier.  Er komen bijvoorbeeld 3 keer minder Kieviten en Tureluurs voor op het (grote) bedrijf van de Engelsen. Op zijn bedrijf broeden  4 paar Grutto’s van de totaal in Engeland 50 à 60 broedparen! Bij Agema broeden er meer Grutto’s dan in heel Engeland! Geen wonder dus dat de Engelsen onder de indruk waren. Maar ook het werken met hoogproductieve melkkoeien en de bescherming van de weidevogels dwong verwondering en respect af. Ook in Engeland is de Vos overigens een predator waar men veel last van heeft maar die wel wat ruimer bestreden kan worden. Hessel Agema kreeg als kadootje van de Engelsen een bijzondere nestbeschermer die weidevogellegsels beschermt tegen grotere predatoren.  Al met al een geslaagd buitenland bezoek; de moeite waard.


© Foto: RTV Noordoost-Friesland

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  De moarnsshow
  Overzicht van nieuwsreportages & weerbericht en hoofdpunten van het nieuws.
 • 09:00 - 19:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Tjerkje Broersma
 • 21:00 - 23:00
  Wat Draaie Menu
  Martin van der Velde
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?