Excursie Alde Fryske Tsjerken 2019

Woensdag 13-03-2019
Waar:
Noardeast-Fryslân
Wanneer:
Zaterdag 16-03-2019
Op zaterdag 16 maart a.s. openen drie kerken met een nieuwsgierige historie in de gemeente Noardeast-Fryslân hun deuren voor bezichtiging en rondleidingen. De Grutte Tsjerke van Ternaard, de Johanneskerk in Nes en de Doarpstsjerke in Metslawier zijn tussen 11.30 en 17.00 uur gratis toegankelijk voor belangstellenden. Deze dag wordt georganiseerd door de excursiecommissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

In de 16e eeuwse, laatgotische Grutte Tsjerke van Ternaard, grotendeels opgetrokken uit kloostermoppen zien we fraaie 16e en 17e eeuwse zerken. De preekstoel en de herenbank voor de familie Aylva, eigenaar van twee states, dateren uit de 17e eeuw. De hoofdwerkkast van het orgel met zijn unieke houtsnijwerk is afkomstig van de vermaarde orgelbouwer Bader. De in neoclassicistische stijl gebouwde toren heeft de oude zadeldaktoren in 1871 vervangen.

De geheel in romaanse stijl gebouwde Johanneskerk van Nes is een eenbeukige kerk waarvan het oudste deel uit de 12e eeuw stamt. Het fraaie 13e eeuwse muurwerk van het vierzijdig gesloten koor, eveneens opgetrokken uit kloostermoppen, is prachtig decoratief versierd. In de kerk zien we een lambrizering van paarse (gevlamde) tegels en een preekstoel in rococostijl.

De in 1860 in Nes geboren schrijfster Nynke van Hichtum (pseudoniem voor Sjoukje Bokma de Boer) schreef o.a. het beroemde kinderboek ‘Afke’s tiental’. Zij was echtgenoot van de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra.

De Doarpstsjerke van Metslawier is een zaalkerk uit 1776 die ligt op een wierterrein waar in de Middeleeuwen de voormalige kerk stond. Op een gedenksteen in de buitenmuur van het koor staat een tekst over de Allerheiligenvloed van 1570. De toren met ingesnoerde spits en met een luidklok uit 1711 is in 1925 gerestaureerd. De preekstoel, de herenbank en het rouwbord in Lodwijk XVI-stijl dateren uit de 18e eeuw. De opvallend grote zerken evenals de banken met koperen blakers trekken de aandacht. Het orgel, afkomstig uit de kerk van Spannum, is in 1819 gebouwd door Radersma en in 1913 voltooid door Van Dam. De schilderachtige en gave kerk toont ons een fraai en ingetogen geheel.

In de Balthasar Bekkerstrjitte staat een kunstwerk in de vorm van een metalen driehoek met daarin een borstbeeld van de in 1608 in Metslawier geboren Balthasar Bekker en op de top van de naald een vleermuis, een bokkenpoot en een kattenkop. Balthasar Bekker werd theoloog en verzette zich fel tegen het zogenaamde bijgeloof. De excursie wordt in deze kerk afgesloten met een theatrale vertelling van een verhaal over bijgeloof in de 17e eeuw.

terug naar overzicht

© Foto's: Stichting Alde Fryske Tsjerken


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Lytse klankjes
19:00-21:00 | Gospel Time
21:00-22:00 | Geloven & Beleven
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie