Federatie Dongeradeel houdt Dorpenpartij 2019 in Morra

Maandag 15-07-2019
MORRA - Op zaterdag 13 juli werd vanaf 13.00 uur op het veld van kaatsvereniging ‘Warber Bliuwe’ te Morra-Lioessens de jaarlijkse sportdag of dorpenpartij voor senioren verkaatst.

De meeste dorpen, waar een kaatsvereniging is, hadden één en sommigen ook wel meerdere vertegenwoordigende parturen afgevaardigd. In totaal streden er 17 parturen om de fel begeerde wisselbekers, kransen en prijzen, welke waren gesponsord door Electro World Talsma uit Dokkum.

In de damescategorie waren er 4 parturen, die in een competitie allen één keer tegen elkaar kaatsten. Het partuur van Morra-Lioessens bleek in de finale de sterkste: Margriet Wijtsma, Mynke Hoekstra en Jeanet Dijkstra ontvingen de kransen en hem werd de wisselbeker uitgereikt. De 2e prijs was er voor de dames van Anjum met Geartsje Lei, Jitske Hovinga en Antje de Vries.

Bij de heren waren er 13 parturen, die verdeeld waren in 2 klassen.

In de A-klas streden 3 parturen om de eer, de kransen en de geldprijzen. Het partuur van Anjum 1 met Jan Tijtsma, Wiebe Dijkstra en Sip Jaap Bos bleek de sterkste en zij kregen de kransen omgehangen en de wisselbeker in handen.

In de B-klas bonden 10 parturen de strijd met elkaar aan. Na de 1e omloop werd er een verliezerspoule van 5 parturen gevormd. Hieruit kwam Paesens-Moddergat 2 als winnaar uit te voorschijn: Marten Groen, Oene van der Woude en Pieter Visser. De 2e prijs ging naar de mannen van Morra-Lioessens 2 met Adol Braaksma, Johan Dijkstra en Arjen Schregardus.

De winnaarspoule kende een verrassende ontknoping. In de finale versloegen de ‘jonge mannen’ van Niawier met Simon Jan Mol, André Turkstra en Jan Braaksma het partuur van de ‘oudere, ervaren, mannen’ van Morra-Lioessens 1 met Wiebe Westra, Renze Stiemsma en Tjeerd Jan Boomsma. De 3e prijs tenslotte was hier voor het partuur van Paesens/Moddergat 1 met Willem Elzinga, Gerben Lei en Maghiel Faber.

terug naar overzicht
Federatie Dongeradeel houdt Dorpenpartij 2019 in Morra
© Foto's: eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-07:00 | Hollandse Nacht
07:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Goed gestemd
09:00-11:00 | Kerkdienst
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow (Herh.)
14:00-17:00 | Runwei Sport
17:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Tobias Post
20:00-22:00 | RTV Metalcafé
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie