Feestelijke informatie avond over ? Skalsumer Natuurbeheer? · Foto('s): 

Feestelijke informatie avond over ? Skalsumer Natuurbeheer?

dinsdag 30 november 2010

Feestelijke informatie avond in het Trefpunt te Kollumerpomp over “Skalsumer Natuurbeheer”. Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland, zowel in natuurgebieden als op het boerenland. Miljoenen euro’s aan subsidie ten spijt, is de negatieve trend nog niet doorbroken. In het besef dat het anders moet, en ook kan, heeft het familiebedrijf van veehouder Hessel Agema in Kollumerpomp een opmerkelijke stap genomen: de oprichting van de stichting “Skalsumer Natuurbeheer”.


De vijf leden van het stichtingsbestuur hebben allemaal een andere achtergrond. Wat ze gemeen hebben, is hun betrokkenheid bij de problematiek van de weidevogels en de wil is er om er wat aan te doen. Skalsumer Natuurbeheer laat aan een breed publiek zien wat de praktijk is van de weidevogelbescherming op de boerderij en de landerijen van de familie Agema. De stichting organiseert geregeld groepsexcursies, aan vele belangstellende waaronder bestuurders en Tweede Kamerleden heeft de Stichting Skalsumer


Natuurbeheer zo laten zien wat er mogelijk is op speciaal voor dit doel ingerichte boerenwagens, voorzien van strobalen en getrokken door een trekker, die door de landerijen van de familie Hessel en Etty Agema reden. Ook houden bestuursleden lezingen over weidevogelbeheer en -bescherming. Voorlichting is dus een belangrijk onderdeel van het werk van de stichting. Daarnaast richt Skalsumer Natuurbeheer zich op de praktijk van het agrarisch weidevogelbeheer. In het besef dat water van cruciaal belang is voor weidevogels, wordt hier gewerkt met twee zogenoemde plasdras-gebieden. Het eerste staat bekend als het Meer van Galilea. Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, maar het is sinds 2005 in beheer bij het agrarisch bedrijf van de familie Agema. Vooral in de periode dat de weidevogels zich vestigen, in het vroege voorjaar, vinden ze hier de ruimte om te foerageren en te rusten. Onlangs heeft Skalsumer Natuurbeheer een tweede plasdras-gebied in gebruik genomen: De Skalsumer Sompe.


Wekelijks wordt hier bijgehouden hoe de vogels er gebruik van maken. Als de weidevogels in de zomer wegtrekken, komt dit gebied weer droog te staan. Het bemalen gaat op duurzame wijze, met een zonnecollector.  Ook op andere wijze wordt het waterbeheer op de landerijen van de familie Agema aangepakt. Om weidevogels en hun kuikens te gerieven, worden bestaande sloten gehandhaafd. Waar het nodig is, worden nieuwe watergangen uitgegraven met een langzaam aflopend talud. Ook een fluctuerend waterpeil helpt de vogels in de zomer. Weidevogels vragen daarnaast om een specifieke aanpak op het gebied van bemesting en maaibeheer, zo heeft jarenlange ervaring op het bedrijf van de Agema’s duidelijk gemaakt.. Veel weidevogels profiteren al van de maatregelen. De aantallen broedparen van kievit, grutto en tureluur nemen hier de laatste jaren flink toe.


Het  Shantykoor  “De Beurtschippers” zorgde deze avond voor de muzikale omlijsting.
Meer informatie www.skalsumernatuurbeheer.nl


© Foto’s: Sake Beerstra 

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
Feestelijke informatie avond over ? Skalsumer Natuurbeheer? · Foto('s): 
Feestelijke informatie avond over ? Skalsumer Natuurbeheer? · Foto('s): 
Feestelijke informatie avond over ? Skalsumer Natuurbeheer? · Foto('s): 
  

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 19:00
  Hitz op Tongersdei
  Sjoerd Gjalt de Vries
 • 19:00 - 20:00
  Jazz Go Blue
  Gert Nitters
 • 20:00 - 21:00
  Country Trail
  Albert de Vries
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio