FNP: It Dokkumer Binnenhof · Foto('s): 

FNP: It Dokkumer Binnenhof

zaterdag 30 november 2019

INGEZONDEN

In gemeentehûs yn it bestjoerlik hert fan ús gemeente Noardeast- Fryslân, Dokkum, moat alluere en status krije. In histoaryske bestjoerssintrum fariant binne we dan ek hielendal foar!

Ofrûne wike binne wy troch de Stifting Bonifiatiustsjerke bypraat. Dit wie in ad- hoc aksje fan de stifting mar it hat wol fertuten dien. Dit plan past perfekt yn de krekt oanname monuminten en tsjerkefyzje moasje, dy unanym troch de gemeente Noardeast- Fryslân omearme is.

Hergebrûk en in nije bestimming sykje fan âlde gebouwen en tsjerken. In moaie bestjoerlik plein yn hertsje Dokkum realisearje, it Dokkumer Binnenhof, wa wol dat no net? As FNP ha wy it dan ek goed foar de kop dat jo steat en tsjerke fan elkoar skieden hâlde moatte. Mar wy sjogge de fariant Bonifiatiustsjerke dan ek as gebou en net as ynstitút. Dêr leit neffens ús ek de crux.

Tsjerklike uteringen binne yn us eagen net te kombinearjen mei in gemeente riedsgearkomste, dus der mat in dúdlike kar makke wurde! De gemeente nimt it gebou oer dan kin der in riedsseal fan makke wurde en de tsjerkemienskip siket in nij plak. Mar it is in kâns en wy as FNP binne dan ek optein dat it kolleezje fan Noardeast, dit fenomenale gebou út de hân fan arsjitekt Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers, yn elk gefal ûndersyk weardich fynt. Om it in nije bestimming te jaan en it bewarjen foar de histoaryske binnenstêd fan Dokkum.

Bert Koonstra
Fraksjefoarsitter FNP Noardeast- Fryslân
Sweagerbosk

FNP: It Dokkumer Binnenhof · Foto('s): 
  

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 10:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 10:00 - 11:00
  Kerkdienst
  Iedere zondagochtend kunt u luisteren naar een kerkdienst uit onze regio.
 • 11:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Lytse klankjes
  Lytse klankjes is een geestelijk programma bij RTV NOF voor de jonge luisteraars.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Gospelmuziek uit Noordoost-Friesland, maar ook van ver daarbuiten.
 • 21:00 - 22:00
  Geloven & Beleven
  Wekelijks ontvangen we een gast met wie gesproken over het geloof. In het gesprek wordt gesproken over persoonlijke ervaringen en de rol van het geloof in het leven van de gast.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact