FNP; Ynternasjonale fiskerij wedstryd nei regio Noardeast-Fryslan

Dinsdag 28-01-2020
NOARDEAST-FRYSLÂN - De FNP ôfdielingen sille de hannen yn ANNO-ferbân (gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân) yninoar slaan. Sy wolle ûndersykje oft it helber is om in ynternasjonaal fiskerij evenemint (EK of WK) yn regio Noardeast te organisearjen.

It fiskjen wurdt hieltyd populêrder en de Nederlânske fiskbûn telt mear as in heal miljoen leden. Ek wurde der al in soad ynternasjonale fiskerij wedstriden organisearre en is it fiskjen boppedat in olympyske sport.

Noardeast beskikt oer ideale swiet wetter fearten mei in poerbêste fiskstân en is dêrmei tige geskikt foar soksoarte wedstriden. Dizze meardeiske eveneminten lûke in protte leafhawwers nei de streek ta. “In geweldige kâns dus om de rekreaasje en toerisme sektor yn regio Noardeast in slinger te jaan. Ommers, de minsken komme net allinnich te fiskjen mar moatte ek drinke, ite, sliepe en komme faaks nochris werom,” neffens wurdfierder Bert Koonstra.

Bert Koonstra, fraksjefoarsitter FNP Noardeast- Fryslân

terug naar overzicht
Ynternasjonale fiskerij wedstryd nei regio Noardeast-Fryslan
© Foto's: RTV NOF

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie