Friese Begroting 2021: investeren in morgen · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

Friese Begroting 2021: investeren in morgen

woensdag 30 september 2020

LEEUWARDEN – In 2021 werkt Fryslân verder aan de brede welvaart, geluk op 1. De Friese Begroting 2021 beslaat totaal 430 miljoen euro. De impact van de corona-crisis zal in 2021 nog groot zijn. De inzet is om zo goed mogelijk uit de crisis te komen en daarnaast perspectief te bieden voor de toekomst.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Meer dan ooit is duidelijk hoe belangrijk ons welzijn, ons geluk is. In 2021 zullen we de ontwikkelingen in de corona-crisis nauwgezet volgen en aanvullend op de Rijksmaatregelen naar eventuele extra stimuleringsregelingen kijken. We zullen daarbij eerst bestaande middelen inzetten. Het is ook belangrijk om verder te kijken dan de crisis, we richten ons daarom ook op al ingezette ontwikkelingen zoals rond de circulaire economie en de vijfsterren landbouw.”

Circulaire, verbindende economie
Het hebben van een inkomen, een leuke baan en een goede opleiding, is een belangrijk fundament voor brede welvaart. Fryslân is een MKB-provincie, daarom zetten we in op goede en laagdrempelige regelingen zoals de MKB-vouchers en een goed vestigingsklimaat. Ook blijven we werken aan een goede aansluiting van het Friese onderwijs op de arbeidsmarkt en het stimuleren van innovatie. We zetten ons in voor jaarrond toerisme en spreiding van bezoekers over de provincie. We investeren daarom in marketing om Fryslân nog beter op de kaart te zetten bij toeristen en de zakelijke markt. In de culturele sector trekken de coronamaatregelen diepe sporen. We willen de sector helpen met maatregelen voor de korte en middellange termijn.

Belangrijk jaar voor de natuur
Voor de natuur wordt 2021 een belangrijk jaar. Rondom de natuuropgave maken we volgend jaar een definitieve scenariokeuze. Natuer mei de mienskip met haar uitgewerkte pilots is daarbij één van de scenario’s. Daarnaast ligt er in 2021 een vastgesteld biodiversiteitsherstelprogramma en een actuele weidevogelnota. En werken we in 2021 verder aan de vijfsterren landbouw, waarbij de vijfde ster de groene ster is. Dit doen we door samen met onze partners en de mienskip een Landbouwagenda op te stellen. Belangrijk is daarbij dat boeren een levensvatbaar bedrijfsmodel kunnen behouden.

Financiën
De totale lasten in de begroting 2021 bedragen 430 miljoen euro. De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen houden we 15 miljoen euro vrije ruimte voor deze periode en structureel minimaal 5 miljoen euro voor het volgende college. Het vrij besteedbaar deel van de vrij aanwendbare reserve (VAR) bedraagt aan het einde van deze coalitieperiode 72,9 miljoen euro. Het structureel begrotingssaldo op de lange termijn (2029) bedraagt 3,0 miljoen euro.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Lytse klankjes
  Lytse klankjes is een geestelijk programma bij RTV NOF voor de jonge luisteraars.
 • 19:00 - 21:00
  Leafde foar muzyk
  Klaske neemt je mee in haar liefde voor muziek, met de mooiste muziek door haar uitgekozen.
 • 21:00 - 23:00
  De Smachtwacht
 • 23:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2023 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio