Fryslân in het donker tijdens Earth Hour · Foto('s): Provincie Fryslân
  Provincie Fryslân

Fryslân in het donker tijdens Earth Hour

vrijdag 26 maart 2021

LEEUWARDENDe lampen in het provinciehuis en alle andere provinciale gebouwen gaan uit op zaterdag 27 maart van half 9 tot half 10 in het kader van Earth Hour. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Litte wy Fryslân sa tsjuster mooglik meitsje mei Earth Hour. Allegear de lampen út om oandacht te freegjen foar de natuer.”

Earth Hour is een wereldwijd initiatief van het Wereld Natuur Fonds waarbij mensen, organisaties en bedrijven een uur lang de lampen doven ieder jaar op de laatste zaterdag van maart. Miljoenen mensen in meer dan honderdtachtig landen doen hieraan mee.

De lichten in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt gaan uit tijdens Earth Hour. Dat geldt ook voor de provinciale buitengebouwen, bijvoorbeeld de brugwachtershuisjes en de bedieningscentrale voor het vaarverkeer.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: Hjirby rop ik hiel Fryslân op om sneon mei te dwaan oan Earth Hour: ynwenners, bedriuwen en organisaasjes. Eltsenien de lampen út tusken healwei njoggenen en healwei tsienen. Sa kinne wy mei ús allen enerzjy besparje. In oerke de lampen út rêdt fansels net direkt it klimaat en de natuer, mar it is wol in moai gebaar om der omtinken foar te freegjen. En boppedat, by kearsljocht in boek lêze, in goed petear fiere of in spultsje dwaan kin noch hiel noflik wêze ek.”

Provinciale Staten van Fryslân riepen in een motie op om tijdens Earth Hour de lichten in de provinciale gebouwen uit te zetten en het initiatief onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven en organisaties in Fryslân.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 19:00
  Hitz op Tongersdei
  Sjoerd Gjalt de Vries
 • 19:00 - 20:00
  Jazz Go Blue
  Gert Nitters
 • 20:00 - 21:00
  Country Trail
  Albert de Vries
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio