Fusie kaatsverenigingen “Lyts Begjin” Niawier/Metslawier en “De Leste Slach “ Oosternijkerk

Zondag 15-06-2014
NIAWIER/METSLAWIER/OOSTERNIJKERK - De kaatsverenigingen “Lyts Begjin” (Niawier/Metslawier) en “De Leste Slach” (Oosternijkerk) gaan fuseren tot kaatsvereniging “De Trije Doarpen” Niawier/ Metslawier/ Oosternijkerk.

Na een aantal jaren prima samenwerking is besloten beide verenigingen samen te voegen tot één vereniging. In de daarvoor benodigde ledenvergaderingen is dit unaniem door de besturen en leden besloten. De kaatswedstrijden zullen voornamelijk worden gehouden op `t Mearsfjild in Niawier, waarbij nog enkele traditionele partijen in Oosternijkerk worden gehouden. Het ledenbestand zal met deze fusie stijgen tot zo’n tweehonderd leden, waarvan de meeste aanwas zal bestaan uit jeugdleden.

Één van de speerpunten zal het jeugdkaatsen zijn. Dat we het accent op het jeugdkaatsen leggen mag wel duidelijk zijn met het aanstellen van de kaatstrainer Renze Pieter Hiemstra, de PC koning van vorig jaar. De kaatstrainingen zijn op vrijdagavond. Bijna elke zaterdag is er een ledenwedstrijd, gesponsord door het bedrijfsleven. Naast deze wedstrijden zijn er de federatie en bondswedstrijden waar onze leden aan mee kunnen doen.

Het streven is er op gericht in elke leeftijdscategorie vanaf de pupillen t/m de senioren onze afdeling te vertegenwoordigen op de afdeling’s wedstrijden van de K.N.K.B. Voor alle categorieën hebben we nu een shirtsponsor (Van Driesum Bouw b.v. Kunstofkozijnen, Van Kammen Tenten en Catering, Bouwbedrijf Holwerda, Hoek en Wad meesterschilders, Hoogland attractieverhuur, Faber installatietechniek, Zuidema Rioleringswerken)

De kaatsvereniging is daar natuurlijk heel blij mee en hieruit blijkt dat men vertrouwen heeft in deze samenwerking. Met deze “stap“ hopen zij het kaatsen in de dorpen een stevige impuls te geven, in deze ook voor het kaatsen een moeilijke tijd.

terug naar overzicht
Kaatsvereniging De Trije Doarpen uit Niawier, Metslawier en Oosternijkerk
© Foto's: Eigen foto

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie