Gemeente Kollumerland c.a sluit vrijwilligersverzekering af

maandag 23 maart 2009

De gemeente Kollumerland c.a. heeft met ingang van 1 april 2009 twee verzekeringspakketten (BasisPolis en de PlusPolis) afgesloten om de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk af te dekken. Hiermee wil de gemeente het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk benadrukken en de inzet van vrijwilligers stimuleren.


De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in organisatorisch verband onbetaald werkzaamheden verricht waarbij een maatschappelijk doel wordt gediend. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van de vrijwilligersverzekering. Voor hen is een speciale rechtspositieregeling getroffen. Ook stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage vallen niet onder de definitie van vrijwilligers.


Mantelzorgers zijn via deze verzekering verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Hieronder is mede begrepen de extra medische kosten en de acute huishoudelijk hulp. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de VNG VrijwilligersPluspolis zijn voor de mantelzorgers niet van toepassing.


De verzekeringspakketten die de gemeente Kollumerland c.a  heeft afgesloten bieden een zeer ruime dekking. Registratie van de vrijwilligers is niet noodzakelijk.


Een vrijwilliger die een groep voetballers naar een uitwedstrijd brengt is bijvoorbeeld verzekerd. In het geval van schade kan de vrijwilliger of zijn vereniging via de website van de gemeente een digitaal schadeformulier downloaden en invullen. Vervolgens kan de claim naar de gemeente worden gestuurd. De gemeente zorgt voor registratie en doorzending naar de verzekeringsmaatschappij. Meer informatie is te vinden op www.kollumerland.nl.


Als uw organisatie geen brief van de gemeente heeft ontvangen over de vrijwilligersverzekering, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jansen, tel. 0511 458 892 (e-mail: m.jansen@kollumerland.nl). U ontvangt dan alsnog deze brief. Ook met andere vragen over de verzekering kunt u bij haar terecht.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 19:00
  Hitz op Tongersdei
  Sjoerd Gjalt de Vries
 • 19:00 - 20:00
  Jazz Go Blue
  Gert Nitters
 • 20:00 - 21:00
  Country Trail
  Albert de Vries
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio