Goed onderzoeksvoorstel kabelroutes windpark boven de Wadden

Dinsdag 03-12-2019
WADDENGEBIED - De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt het onderzoek naar mogelijke kabelroutes tussen een nieuw windpark ten noorden van de Waddeneilanden en het hoogspanningsnet op land goed afgebakend. De ministers Wiebes en Ollongren hadden de Commissie om advies gevraagd over het op te stellen milieueffectrapport, dat verschillende kabelroutes op hun omgevingseffecten zal vergelijken.

De stroom die het windpark ten noorden van de Waddeneilanden vanaf 2026 gaat produceren, wordt aan land gebracht met kabels die bij Burgum, Vierverlaten of Eemshaven Oudeschip op het hoogspanningsnet worden aangesloten. De kabels komen zowel op zee als op land ondergronds. Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers hierover besluiten wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre de kabelroutes andere vormen van gebruik, zoals zandwinning of visserij, beperken. Extra aandacht is nodig voor de mogelijke effecten op het Waddengebied, dat Unesco Werelderfgoed is en bijzondere bescherming geniet. Daarnaast moeten mogelijkheden om schade te voorkomen worden onderzocht. Een voorbeeld hiervan is aanleggen van de kabels in een jaargetijde waarin kwetsbare diersoorten niet of minder worden verstoord.

terug naar overzicht

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie