Historie NOF in beeld 41

Dinsdag 26-06-2018
DE WESTEREEN - In de rubriek “Historie NOF in beeld” genieten we samen van de rijke historie van o.a. Noordoost- Fryslân. Om dit mogelijk te maken kunnen wij ook uw oude foto’s op de kabelkrant presenteren. 

Hartelijk dank voor de foto’s en kaarten, die u tot nu toe heeft ingeleverd, geweldig! Heeft u ook nog een leuke foto voor deze rubriek, neem contact op met telefoonnummer 0511-444726 of mail uw reactie of foto naar: historie@rtvnof.nl.
De tekst bij de foto’s:

 1. Hotel Café restaurant Popma Veenwouden
  2. Suikerzakje Hotel Café Restaurant Popma Veenwouden
  3. Strandvermaak Nes-Ameland ( 1 sept)
  4. Suikerzakje Buurthuis Murmerwoude
  5. Broeksterwald Ds Feitsmaweg 22
  6. Suikerzakje H. de Vries Visvliet
  7. Hotel Cafe J. Klamer Buitenpost ( 3 sept)
  8. Suikerzakje Hotel Cafe J. Klamer Buitenpost
  9. Doopsgezinde kerk in Dantumawoude
  10. Suikerzakje Wagenborg’s passagiersdiensten
  11.Diepswal in Dokkum
  12.Suikerzakje BB Kring Dokkum
  13. Oude gevels in Dokkum
  14.Suikerzakje stadhuis Dokkum
  15. Ee, de Hoge brug over het Dokkumer Grootdiep ( gebouwd in 1965)
  16. Suikerzakje van de Hema
  17. De Achterweg in Engwierum in 1908
  18.Suikerzakje van Hollema Surhuisterveen
  19. Driesum
  20.Suikerzakje Oud Tolhuis Leeuwarden
  21. De Alewal in Holwerd
  22. Suikerzakje Holwerd
  23. De Foarwei in Kollumerzwaag
  24. Suikerzakje de Trije Doarpen
  25. Cafe Restaurant Boszicht Veenklooster
  26. Suikerzakje Cafe Restaurant Boszicht Veenklooster
  27. De Voorstraat in Kollum
  28.Suikerzakje de Koornbeurs Kollum
  29. De molen van Kollumerpomp
  30 Suikerzakje PEB
  31. 1933 Lioessens, bushimmelje
  32. Suikerzakje Café- Restaurant ’t Hoekje Wanswerd
  33. Metslawier, Café restaurant Metslawier
  34. Suikerzakje Metslawier, café restaurant Veldzicht
  35. Bornensisstrjitte Niawier
  36. Suikerzakje 35 jaar Hema
  37. Nes, korenmolen aan de Nesser Opvaart
  38.Suikerzakje E. de Vries, Dokkum
  39. Oosternijkerk. Onafhankelijkheidsfeesten in 1913
  40. Suikerzakje Ferwerd
  41. Zuivelfabriek in Rinsumageest
  42. Suikerzakje Rehoboth Gerkesklooster
  43. Christelijk Nationale School in Oudwoude
  44. Suikerzakje Café Joh. van der Wal, Dokkumer Nieuwe Zijlen
  45. 1935 Oostmahorn, douaneboot aan de steiger
  46. Suikerzakje Pestman Anjum en Paviljoen Toxopëus Oostmahorn
  47. 1933 Paesens. De werkverschaffing. De slatting van de Paesens.
  48. Suikerzakje N.V. Terschellinger Stoomboot Mij.
  49. Het Sikkemahûs in de Westereen
  50. Suikerzakje van het Sikkemahûs
terug naar overzicht
Hotel Café Restaurant Popma VeenwoudenSuikerzakje Hotel Café Restaurant Popma Veenwouden
© Foto's: Archieffoto's

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie