Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
  Bote Sape Schoorstra

Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij

zaterdag 16 februari 2019

Vrijdag overhandigden Ruud Gullit en Caroline Tensen als ambassadeurs van de Postcode Loterij een cheque van 15 miljoen euro aan Fred Wouters van de Vogelbescherming Nederland samen met Marco Verbeek van Holwerd aan Zee openden zij de envelop voor een enthousiaste groep inwoners van Holwerd.

De schenking van de Postcode Loterij verstevigt de noodzakelijke financiële basis voor het realiseren van het natuurgebied ‘Holwerd aan Zee’. Door – met behulp van een sluis – de dijk te openen, ontstaat een waardevolle toegangsgeul naar een nieuw getijdenmeer achter de dijk. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming: “Dit is een voor Nederland unieke stap naar herstel van de natuurlijke overgang tussen onze Waddenzee en het achterland. Vogels en vissen zullen hier enorm van profiteren. We zijn erg blij dat de Postcode Loterij dit initiatief zo’n impuls geeft.”

De Waddenzee verbinden met het achterland, door een opening in de dijk. Bij Holwerd dromen ze ervan dat zo’n opening in de dijk zorgt voor herstel van kenmerkende waddennatuur in het omliggende gebied. Dankzij een schenking van 15 miljoen euro van de Postcode Loterij, is Vogelbescherming Nederland een stap dichterbij de start van haar droomproject ‘Holwerd aan Zee’. Ruimte voor bedreigde vogel- en vissoorten, unieke natuur en zilte landbouw komen hier samen.

De schenking van de Postcode Loterij verstevigt de noodzakelijke financiële basis voor het realiseren van het natuurgebied ‘Holwerd aan Zee’. Door – met behulp van een sluis – de dijk te openen, ontstaat een waardevolle toegangsgeul naar een nieuw getijdenmeer achter de dijk. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming: “Dit is een voor Nederland unieke stap naar herstel van de natuurlijke overgang tussen onze Waddenzee en het achterland. Vogels en vissen zullen hier enorm van profiteren. We zijn erg blij dat de Postcode Loterij dit initiatief zo’n impuls geeft.”

Wadvogels die al decennialang sterk in aantal achteruitgaan, vinden hier straks weer broedgelegenheid en voedsel. Gelokt door de stroom zoet water zwemmen vissen er van de Waddenzee naar de Friese meren om zich voort te planten. En er ontstaan jonge kwelderranden met unieke planten die afhankelijk zijn van zilte omstandigheden. Vogelbescherming, de Waddenvereniging, Stichting Holwerd aan Zee en It Fryske Gea gaan het project mogelijk maken. Naar verwachting start in 2020 de aanleg en is het natuurgebied in 2022 toegankelijk voor publiek.

Lokale gemeenschap ziet kansen en bundelt krachten
Een belangrijk kenmerk van het project is dat het voortkomt uit en gedragen wordt door de lokale gemeenschap. Noordoost Friesland staat bekend als krimpregio. Mensen uit Holwerd die wat tegen de krimp en de achteruitgang van de natuur wilden doen, richtten Stichting Holwerd aan Zee op om hun droom van herstel te verwezenlijken. De bijdrage van de Postcode Loterij richt zich op het herstel van de natuur. Een belangrijke start. Maar om de droom van de regio te realiseren is meer nodig. Naar verwachting krijgt ook de economie in de regio een impuls dankzij de recreatiemogelijkheden in de nieuwe natuur.

Ook lokale boeren zien kansen. Er ontstaan nieuwe stukken begroeid land tussen land en zee (kwelders) en zilte landbouw. Boeren gaan daar zoutresistente aardappels verbouwen. Die zilte teelt draagt bij aan voor Nederland belangrijke innovaties in de landbouw. Bovendien biedt deze landbouw kansen voor akkervogels, die nu door intensieve landbouw zwaar onder druk staan. Om het project daadwerkelijk te realiseren is aanvullende steun van de regio en het Rijk noodzakelijk.

Dankzij deelnemers Postcode Loterij
De bekendmaking van de miljoenenschenking aan het Friese project is gedaan in aanloop naar het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij op 4 maart. Dan maakt de Loterij bekend welk bedrag zij in totaal dankzij haar deelnemers aan goededoelen organisaties kan schenken. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Vorig jaar was dit een totaalbedrag van ruim 357,5 miljoen euro voor een betere wereld. Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Postcode Loterij: ”‘Holwerd aan Zee’ past perfect in het rijtje iconische Nederlandse natuurprojecten dat de afgelopen jaren dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is gerealiseerd. Zo maakten eerder schenkingen van de Postcode Loterij bijvoorbeeld ook de komst van het natuurgebied de Marker Wadden, herstel van de oer-Hollandse getijdennatuur van het Haringvliet en een uniek ecoduct voor vissen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer mogelijk.”

Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen van Postcode Loterij · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
  Bote Sape Schoorstra

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 16:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 16:00 - 18:00
  Op naar het weekend!
  Peter Visser neemt je mee het weekend in met gezellige muziek.
 • 18:00 - 20:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 20:00 - 22:00
  Weekend Kick-Off
  Weekend Kick-Off is een programma wat vooral gericht is op jongeren. In dit programma wordt van alles besproken...
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio