In 2020 toename WW-uitkeringen in Fryslân · Foto('s): 

In 2020 toename WW-uitkeringen in Fryslân

donderdag 21 januari 2021

LEEUWARDEN – In december nam het aantal WW-uitkeringen in Fryslân toe. Een (lichte) toename of stagnatie van het WW-bestand in december is gebruikelijk. Door de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen fors hoger dan een jaar geleden. Dit geldt vooral voor jongeren: sectoren waarin veel jongeren werken, zijn hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis op de werkgelegenheid.

WW in december gestegen

Eind december telde Fryslân 10.083 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân nam in december toe met 8,5% (866 uitkeringen). In december is het gebruikelijk dat de WW stijgt. Dit komt door het afnemen van werkgelegenheid in de wintermaanden in onder andere bouw, landbouw, uitzendbedrijven en horeca. Dit jaar versterkt de coronapandemie en de (gedeeltelijke) lockdown dit effect.

Vooral meer jongeren met WW-uitkering in 2020

De coronacrisis had in 2020 veel invloed op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen liep in de eerste periode van de crisis flink op. In de daaropvolgende maanden daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Hierdoor zijn veel (vaste) werknemers in dienst gehouden, die anders mogelijk ontslagen zouden zijn. Toch stegen de uitkeringen wel. Eind december 2020 telde Fryslân 1.908 meer WW-uitkeringen (+20,8%) dan in december 2019.

Aantal WW-uitkeringen in Fryslân naar leeftijd

Die toename is groter onder jongeren: in de leeftijdscategorie tot 27 jaar was de toename maar liefst 47% op jaarbasis. Jongeren werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food. Jongeren hebben over het algemeen nog niet lang WW-rechten opgebouwd en ontvangen daardoor slechts kort een WW-uitkering. Meestal vinden ze snel weer werk, zoals na afgelopen zomervakantieperiode weer meer gebeurde. In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de stijging met 30% een stuk kleiner. De WW-uitkeringen namen met 9% het minst toe bij 50-plussers. Als de werkloosheid verder stijgt kunnen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan verliezen. Wanneer de economie en de arbeidsmarkt vervolgens weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die het eerst profiteren.

Stijging WW in heel Nederland

Eind december telde Nederland 285.659 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 276.369 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen daarmee met 9.290 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+3,4%). Overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in december toe. Een jaar eerder telde Nederland 223.453 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 62.206 uitkeringen (+27,8%). Ook de stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 22:00
  Capriccio
  In Capriccio laat Haite Schukking veel verschillende soorten klassieke muziek de revue passeren en vertel daarbij iets over de achtergronden van elke compositie. Vaak geniet je meer van een muziekstuk, als je iets weet over het ontstaan ervan en over de drijfveren van de componist.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2021 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Donateurs · Vrijwilliger worden?