INGEZONDEN: Analyse raadsvergadering over herinrichting Harddraverspark · Foto('s):  Esther Leystra
   Esther Leystra

INGEZONDEN: Analyse raadsvergadering over herinrichting Harddraverspark

vrijdag 29 mei 2020

DOKKUM – Donderdagavond 28 mei was de Voetbalvereniging Dokkum getuige van de presentatie van 4 scenario’s over recreatieve herinrichting van het Harddraverspark. De wethouder had 3 lokale partijen opdracht gegeven om creatief mee te denken in dit proces.

Onderliggend lagen er kennelijk een aantal onderzoeken aan ten grondslag voor deze presentaties. De gemeenteraad wekte de indruk dat men het wel vreemd vond, dat men niet op de hoogte was van die onderliggende stukken. Als het College deze stukken had gepresenteerd in een eerder stadium aan de gemeenteraad, had deze de belangrijkste elementen hieruit kunnen pakken om opdracht te geven aan het College voor het maken van scenario’s. Weer een stukje regie op het “proces”, wat wel vaker ontbreekt in het dossier Harddraverspark. Wil men een besluit erdoorheen jagen?

De afgelopen maanden heeft het College er kennelijk voor gekozen om solistisch te blijven optreden en uit eigen initiatief lokale markpartijen te benaderen voor het maken van scenario’s. Zonder opdracht van de Gemeenteraad. Op zich is het niet vreemd dat marktpartijen benaderd worden. Deze partijen moeten uiteindelijk het werk in de praktijk ook uitvoeren. Maar het is wel handig dat je het dan in de juiste volgorde doet. Uit vragen van de raadsleden werd wel duidelijk dat men het vreemd vond, dat er geen plaats is ingetekend voor de sportverenigingen en camping in deze scenario’s. Was de motie van 2017 dan niet meer van toepassing? Volgens de wethouder Van Esch is deze wat hem betreft inderdaad niet meer van toepassing, op beantwoording van een vraag hierover door een raadslid. Als 4e scenario werd ook nog de volgende optie voorgesteld: NIETS DOEN! Een totale minachting naar de voormalige gemeenteraad van de Gemeente Dongeradeel.

In 2016 zijn er al plannen gemaakt voor recreatieve voorzieningen om de binnenstad van Dokkum te versterken, in combinatie met sportvoorzieningen. Kennelijk vindt de wethouder een scenario van “Niets Doen” altijd nog beter dan de scenario’s van “Oer De Greft” uit 2016. Het is beschamend hoe deze gemeenteraad wordt afgescheept met het scenario van “NIETS DOEN”. De Voetbalvereniging Dokkum beseft dat herinrichting van het Harddraverspark bittere noodzaak is voor de versterking van onze mooie binnenstad. Daarom hebben wij in de plannen van Oer de Greft in 2106 ook duidelijk kenbaar gemaakt, dat wij ruimte willen maken op het Harddraverspark om dit mogelijk te maken.

Door het huidige kaatsveld en ons 2e voetbalveld te verplaatsen naar de achterzijde van onze tribune en hier gelijk een kunstgrasveld van te maken met verlichting, creëer je ook gelijk een trainingsveld. Daardoor komt ons huidige trainingsveld (in de volksmond vroeger ook wel het feestterrein genoemd) volledig vrij voor recreatieve herinrichting. Door verplaatsing van de huidige kantine naar onze tribune en het slopen van de voormalig sporthal De Trimmer komt ook weer extra ruimte vrij voor herinrichting.

Door deze concentratie van sport op het Harddraverspark ontstaat er veel ruimte om invulling te geven aan recreatieve voorzieningen. Het lijkt er echter op, dat het huidige beleid van sportconcentratie (verhuizing naar Tolhuispark) een doel op zich is geworden. Dat het proces van versterking van de binnenstad hiermee onnodig vertraging oploopt is kennelijk niet belangrijk. Opvallend ook, dat als je als wethouder meldt dat er voldoende ruimte is op het Tolhuispark, dat je dan geen tekeningen kan overleggen. Waarschijnlijk omdat ze er ook gewoonweg niet zijn. Als voetbalvereniging Dokkum gaan wij ervan uit, dat de Gemeenteraad zich niet weer met een kluitje in het riet laat sturen.

Hoe is het toch mogelijk dat er vanuit het College en het ambtelijk apparaat niemand in staat is om een verbindende rol op dit dossier te pakken? Als Voetbalvereniging Dokkum denken wij graag mee in mogelijke oplossingen om zo snel mogelijk te schakelen. Dat is sociaal maatschappelijk wenselijk, maar ook vanuit economisch oogpunt voor onze binnenstad.

Een sportieve groet,
Herman Bakker
Voorzitter Voetbalvereniging Dokkum

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 20:00
  Bertus Hatzmann
  Bertus Hatzmann van 18.00-20.00 uur met muziek en info.
 • 20:00 - 22:00
  Weekend Kick-Off
  Weekend Kick-Off is een programma wat vooral gericht is op jongeren. In dit programma wordt van alles besproken...
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?