INGEZONDEN: Hoe sil it komme by Dantumadiel?

Woensdag 04-12-2019
FEANWÂLDEN - Inmiddels ruim 12 jaar wordt er in NOF gesproken over gemeentelijke fusie. Van meet af aan was Dantumadiel politiek en ambtelijk de trekker van het proces om te komen tot een gemeente met een omvang die er toe zou doen. De inzet toendertijd was om proactief en bottom-up te werken aan één krachtige gemeente in Noardeast-Fryslân.  

Het in 2016 niet aansluiten van Dantumadiel bij Noardeast-Fryslân zie ik nog steeds als een even gemiste kans als een historische vergissing. Het opportunische bestuurlijk besluit niet aansluiten en het wél ’verkopen’ van de ambtelijke organisatie aan de toenmalige ambtelijke DDFK, nu centrumgemeente NEF schijnt kostenverhogend voor de inwoners van Dantumadiel te zijn en ten koste te gaan van de kwaliteit van de dienstverleningen en  is  een bestuurlijk gedrocht. De mare gaat, dat de huidige coalitie kiest voor een sterk én zelfstandig Dantumadiel. Deze keuze lijkt vooral op het lijden aan een vorm van probleemverlangen.

In een recente raadsvergadering vergeleek de coalitiefractie(!) Gemeentebelangen Dantumadiel de gemeente met een gallisch gemeentetje. Kennelijk doelend op het onbeduidende dorpje van Asterix en Obelix. De metafoor was even treffend als  triest. Men zou bijna denken dat bij Gemeentebelangen Dantumadiel de tot voor kort nauwelijks denkbare realiteitszin zijn intrede heeft gedaan. We gaan het zien. Het laatstelijk door het college gepresenteerde ‘herstelplan’ bood n.m.m. voldoende dualistische gelegenheid voor een open dialoog met coalitie én oppositie om het antwoord zien te krijgen op de eerder dit jaar door het CDA-Dantumadiel gestelde relevante vraag:” Hoelang willen we nog tegen welke prijs bestuurlijk zelfstandig zijn? Niets van dat alles; de begrotingsvergaderingen ontaardden in een ontluisterende wedstrijd vérplassen.

Inmiddels zijn overijld faciliteiten voor de burgers geschrapt, wordt de OZB verhoogd, loopt het begrotingstekort de komende jaren op tot enkele miljoenen en ontbeert Dantumadiel een lange termijnvisie, maar wél met het uitzicht op de ‘artikel-12-status’. Dát dan weer wel. Was trouwens Lagere Lasten Dantumadeel(LLD) niet de voorloper van de huidige coalitiefractie Gemeentebelangen Dantumadiel? Burgemeester Hayo Apotheker van Noardeast-Fryslân lijkt bij de nieuwbouw van de raadszaal in Dokkum er ‘fluisterend’ rekening mee te houden, dat Dantumadiel straks bij NEF aan zal sluiten. Dat realistische scenario zal dan gaan met hangende pootjes en t.k.v. extra en onvoorziene kosten.

Feanwâlden, Jos Debreczenyi

terug naar overzicht
INGEZONDEN: Hoe sil it komme by Dantumadiel?
© Foto's: RTV NOF

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie