Ingezonden: De Waag en rentmeesterschap

Donderdag 23-01-2020
DOKKUM - In de Noardeast-Fryslân raadsvergadering van 9 jan 2020, kwam aan de orde het verbouwen, op kosten van de Gemeente, het Waag gebouw te Dokkum. Enkele partijen kwamen met het initiatief om het gebouw (Rijksmonument in gemeentelijk bezit) te verkopen aan de huidige huurder. Na enige heen en weer discussies van de tegenstanders van de verkoop, kwam er weer eens door een voorgeprogrammeerd robotje uit de partij SIN met het veelal misplaatst woord ‘rentmeesterschap’.

Als we kijken naar het gebouw zelf, dan kun je vaststellen dat de buitenmuur volop aan het afbrokkelen is doordat er jaren geen onderhoud aan is gepleegd. Het lijkt zelfs zo erg, dat je waarschijnlijk de muren wel met je blote handen kan afbreken zonder enig gereedschap te hoeven gebruiken. Dat betekent dan ook dat het gebouw mogelijk instabiel kan blijken te zijn.

Anders gezegd: moet het pand dan (woning en bouwtoezicht) onbewoonbaar worden verklaard?, het rijksmonument is in gemeentelijk bezit. En de vraag rijst dan ook of de muren nog wel de volledige constructie kunnen dragen; zoals de zolder, het dak en Koepel. Als de toestand zo is als hier beschreven, zie je maar weer dat het woord, ‘rentmeesterschap’ weer eens volledig is misplaatst, in dit geval door de partij SIN.

Als de toestand zo is als hier beschreven, dan betekent dit, dat alle nu in deze raad zittende ex-raadsleden (SIN, CDA, FNP, ALL) en wethouders van de raad van de voormalige gemeente Dongeradeel schuldig zijn aan grove nalatigheid (geen rentmeesterschap) ten aanzien van dit gebouw. Vanavond de finale in het rentmeesterdebat in de raad van Noardeast-Fryslân.

Alle de Haan.

terug naar overzicht

© Foto's: Archief RTV NOF

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie