Kaatskar onthuld op sportveld Tusken de Doarpen

Zaterdag 18-05-2019
MORRA LIOESSENS - Zaterdag 18 mei is op sportveld ‘’Tusken de Doarpen’’ te Morra Lioessens de kaatskar onthuld. Voorafgaand aan de ledenpartij nam voorzitter Eelke Sipma het woord om het initiatief van de ‘’Freonen Fan K.V. WarberBliuwe’’ te onthullen en aan te bieden aan de voorzitter van de kaatsvereniging, Bouwe Stiemsma.

In de winterperiode is de kaatskar door de bestuursleden uitgedacht en in elkaar gezet. Dit kon niet zonder de steun van enkele vrijwilligers. Menno Castelein en Harm-Klaas Visser hebben vele avonduren besteed aan het las- en snijwerk en werden met een vleespakket bedankt voor hun geweldige inzet.

Alle attributen die om het kaatsveld worden gebruikt hebben een plek gekregen op de kaatskar. Denk hierbij aan de telegrafen, bankjes, kwaadpallen, prullenbakken en de geluidsinstallatie. Dit geheel wordt voortgetrokken door een zitmaaier die ook door de ‘’Freonen Fan’’ is aangeboden. Hierdoor is het voor de vele vrijwilligers van de kaatsvereniging een stuk makkelijker en lichter om het veld voor een kaatspartij klaar te maken.

De Freonen Fan telt momenteel meer dan 100 leden waardoor er voor de 6 bestuursleden ruimte is om mooie projecten te initiëren. Dit om de kaatsclub in de breedste zin van het woord te ondersteunen en waar mogelijk eigen initiatieven, zoals de kaatskar, te realiseren.

Gelukkig kan er altijd een beroep worden gedaan op het bedrijfsleven om dit soort initiatieven te ondersteunen. Zo hebben de DEM Rinsumageest, Bouwbedrijf Dijkstra Lioessens, DSD Stalinrichting Dokkum en Jachtwerk Dijkstra Metslawier een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van dit project.

De ‘’Freonen Fan’’ heeft voor volgend seizoen al weer mooie ideeën op de plank liggen. Hier zal in de winter nog stevig over vergaderd worden door het bestuur. Voor nu wensen ze de K.V. Warber Bliuwe veel plezier met het gebruik van de kaatskar.

terug naar overzicht
Kaatskar onthuld op sportveld Tusken de DoarpenKaatskar onthuld op sportveld Tusken de DoarpenVerslag op www.rtvnof.nl
© Foto's: Eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie