Kerkenvisie en Monumentenzorg · Foto('s): 

Kerkenvisie en Monumentenzorg

donderdag 14 november 2019

De sluiting, leegstand en herbestemming van kerken werd voorheen vooral gezien als een probleem van de kerken. Echter een goede herbestemming van een kerkgebouw helpt de leefbaarheid in een stad, dorp of wijk.
De provincie Fryslân heeft in het verleden een kerkenvisie opgesteld. Op dit moment is de gemeente Sudwest-Fryslân bezig met een pilot over een Kerkenvisie.

S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân heeft het initiatief genomen om ook gelden te genereren voor het opstellen van een Kerkenvisie. Te denken valt om financiële steun te vinden bij bijvoorbeeld het Rijk, de Provincie, via Brussel en of Anno en gerelateerde Stichtingen. Vorig jaar heeft het kabinet in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de Nationale Kerkenaanpak gelanceerd. Van de bijna 6900 kerken in Nederland hebben er inmiddels ongeveer 1400 een andere bestemming gekregen. Kerken gaan samen met de gemeenschap in gesprek om meer creativiteit aan te wenden om hun gebouw te onderhouden. Ook een van de redenen is om de kloof tussen de wereld van burgerlijke en kerkelijke gemeenschap te overbruggen.

Van de kerken in Nederland die al een andere bestemming hebben gekregen heeft ongeveer 30 procent nu een culturele of maatschappelijke functie. De herbestemmingen van de laatste jaren onderstrepen de trend dat steeds vaker een nieuwe functie voor kerkgebouwen wordt gezocht die de vitaliteit en leefbaarheid van een gemeenschap ondersteunen. Andere Stichtingen die zich bezig houden met het maatschappelijk herbestemmen van kerken zijn: Erfgoed Lab Brabant, Stichting Oude Groninger Kerken en Stadsherstel Amsterdam.
Binnen de gemeente Noardeast-Fryslân is er op dit moment nog geen beleidsplan Monumentenzorg.

S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân heeft ook hier ook aandacht voor gevraagd. Monumenten horen bij onze prachtige gemeente en verdienen de nodige aandacht. Dit geldt ook voor onze kerken, die veelal van monumentale waarde zijn. Samen met de VVD, het CDA en de CU heeft S!N een motie ingediend om dekking te zoeken voor het opstellen van een beleidsplan Monumentenzorg en waar een Kerkenvisie wordt meegenomen. De motie werd aangenomen in de Begrotingsraad, zodat het college van Noardeast-Fryslân aan de slag kan.

In juni heeft S!N vragen gesteld over “it Lytse Slot” te Veenklooster. It Lytse Slot is verkocht en blijkt geen monument te zijn. Het gevaar is dat het gerenoveerd wordt. Daarom is het belangrijk dat er een beleidsplan Monumentenzorg komt. Ook maken wij ons zorgen om leegstaande kerken, nu en in de toekomst. Omdat er op dit moment geen Kerkenvisie en een beleidsplan Monumentenzorg zijn, hebben wij het initiatief genomen.

11-11-2019
Sjoerd Keizer
Triemen
Raadslid S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Lytse klankjes
  Lytse klankjes is een geestelijk programma bij RTV NOF voor de jonge luisteraars.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Gospelmuziek uit Noordoost-Friesland, maar ook van ver daarbuiten.
 • 21:00 - 22:00
  Geloven & Beleven
  Wekelijks ontvangen we een gast met wie gesproken over het geloof. In het gesprek wordt gesproken over persoonlijke ervaringen en de rol van het geloof in het leven van de gast.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?