Lân fan taal subsidieert meertalige mienskipsprojecten

Woensdag 26-04-2017
FRYSLâN - In de eerste subsidieronde van Lân fan taal zijn tien meertalige mienskipsprojecten gehonoreerd. Ze worden daarmee opgenomen in het open programma van Lân fan taal. Met de subsidie wil de provincie Fryslân vernieuwende projecten op het gebied van meertaligheid, taal en/of het Fries stimuleren. Elke kunstdiscipline en elke locatie in de provincie is toegestaan.

In de afgelopen periode hebben 35 projecten een aanvraag gedaan. Er zijn zes grotere projecten gehonoreerd.

Bij videoanimatie ‘Crash’ in parkeergarage Oldehove botsen woorden met elkaar en vormen vervolgens een nieuw woord in een willekeurige taal. De lichtinstallatie ‘Marsman de Vries’ combineert de Nederlandse en Friese taal in een spel van licht en schaduw. Kijkers moeten samenwerken om het hele gedicht te zien. Trots zijn op je moedertaal is belangrijk binnen Lân fan taal. In de interactieve voorstelling ‘Bisteboel’ van Stichting Muzikale Kinderproducties ontdekt de jonge hoofdpersoon door haar moedertaal haar Friese identiteit. De theatrale tocht met lichtobjecten van ‘De taal van het hart’ gebruikt een historisch verhaal om te laten zien dat je met trots Stellingswerfs kunt spreken. De tocht valt ook binnen Culturele Hoofdstad-project Under de Toer. ‘Mata Hari was hier’ van Spoonk laat zien dat taal goed past binnen een community art-project. In Bilgaard, waar 103 talen worden gesproken, worden daarbij verhalen van bewoners opgehaald en verwerkt tot een voorstelling. Ook poëzie krijgt een plek in het open programma. Vanwege de hoge kwaliteit van het programma is de aanvraag van ‘Dichter op de Deel in Exmorra’ namelijk eveneens gehonoreerd.

Vier kleine culturele projecten
Om zoveel mogelijk taalinitiatieven te bereiken, worden kleine aanvragen getoetst aan de hand van een eenvoudige checklist. Op basis van de afgelopen ronde levert Lân fan taal een bijdrage aan vier projecten. Een expositie met schilderijen over taal van Iedema en Harms. Een middag vol met Fryske muziek en poëzie met de titel ‘Moarn gean ik dea’. Het project ‘Fabels met Kleurkrijt’ waarbij 15 gedichten van Vestdijk op muziek zijn gezet. En de meertalige gedichten uit en over Fryslân op de website FanvanFriesland.

Nieuwe subsidieronde
In mei en oktober 2017 kunnen initiatiefnemers van mienskipsprojecten weer een aanvraag indienen. Voor grote culturele producties is er in mei maximaal € 35.000,- beschikbaar. Per project gaat het om maximaal € 5.000,-. Voor kleine culturele producties is er in mei ten hoogste € 5.000,- beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag per klein project is € 500,-.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.lanfantaal.frl

terug naar overzicht

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Lytse klankjes
19:00-21:00 | Gospel Time
21:00-22:00 | Geloven & Beleven
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie