Lintjesregen 2014 in Dongeradeel · Foto('s): Gemeente Dongeradeel
  Gemeente Dongeradeel

Lintjesregen 2014 in Dongeradeel

vrijdag 25 april 2014

Vrijdagochtend werd op het stadhuis in Dokkum aan drie mensen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Marga Waanders. Het betrof de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 67-jarige Rigtje Borger – Krol uit Ee kreeg de onderscheiding voor haar vele vrijwillige activiteiten. Zoals onder andere haar taak als secretaris van de toneelvereniging ‘De Fodkoer’ (1970-2002). Kerkvoogd/kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Ee (1978-1990),  secretaris van de voormalige Christelijk Nationale School te Ee (1982-1988), secretaris van de kaatsvereniging ‘De Trochsetters’ te Ee (1989-1995). Cursusleider bij de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (de Algemene Friese Onderwijscommissie) (1995-heden).  Maar ook is ze vrijwilliger bij de huidige Protestantse gemeente Ee/Oostrum/Jouswier. Betrokkene is o.a. preeklezer en zij verricht voorkomende werkzaamheden. Daarnaast was zij kerkrentmeester, diaken en penningmeester van de diaconie. Tevens is mevrouw  lid van het 4 mei comité en bezoekt ze sinds 1998 wekelijks een vrouw die lijdt aan Multiple Sclerose en zij bezocht regelmatig haar inmiddels overleden buurman.

De 70-jarige Baukje van der Ploeg – Loonstra uit Dokkum ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten t.b.v. de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Bestuurslid van de vrouwengroep. Betrokkene draagt bij aan het  organiseren van activiteiten (1971-heden).  Verzorger van de bloemen in de Catharinakerk te Aalsum (1980-heden). Diaken (1988-2000) en ouderling (2001-heden).  Daarnaast is betrokkene bestuurslid van een buurtvereniging en is zij al ruim twintig jaar mantelzorger voor/ondersteuner van haar schoonmoeder.

De 68-jarige Marten van der Kloet uit Dokkum ontplooide/ontplooit de navolgende activiteiten. Jeugdwerker bij de Christelijk Gereformeerde Kerk te Dokkum (1977-1989). Vrijwilliger bij Recreatiewerk Lauwersoog. In deze hoedanigheid verzorgde betrokkene in de maanden mei t/m augustus een activiteitenprogramma op christelijke grondslag t.b.v. de campinggasten op de camping “Lauwersoog” (1984-1991). Ouderling van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Dokkum (1989-2012). Penningmeester bij de ‘Fryske Krite Dockum’. Dit is een vereniging met als doel, het behouden en versterken van de Friese taal voor Friezen maar ook niet-Friezen. Deze vereniging verzorgt vier keer per jaar gezellige avonden bestaande uit toneelvoorstellingen of muziekavonden. Betrokkene draagt zorg voor de financiën en verzorgt mede het programma (2005-2011).  Vrijwilliger bij de Stichting Rekreaasje en Toerisme in de gemeente Ferwerderadeel. Als zodanig is betrokkene actief in het bezoekerscentrum  ‘Terp Hegebeintum’. Voornaamste taak van betrokkene is het rondleiden van bezoekers in de kerk op de terp Hegebeintum en het geven van uitleg over de historie en het ontstaan van de kerk en over de geschiedenis van Friesland (2006-heden). Bestuurslid/voorzitter (sedert 2012) van de begrafenisvereniging Dokkum e.o (2008-heden). Bestuurslid/interim-voorzitter (gedurende 2013) van de overkoepelende Friese Federatie van Begrafenisverenigingen (2009-heden). Pastoraal ouderenbezoeker van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Dokkum (2010-heden).

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 22:00
  Capriccio
  In Capriccio laat Haite Schukking veel verschillende soorten klassieke muziek de revue passeren en vertel daarbij iets over de achtergronden van elke compositie. Vaak geniet je meer van een muziekstuk, als je iets weet over het ontstaan ervan en over de drijfveren van de componist.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio