Luchtemissies laag en conform vergunning aldus Omrin

04/21/2011
De eerste indrukken van de ingebruikname van de Reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen zijn volgens afvalverwerker Omrin goed. In de eerste drie weken waarin de REC ingeregeld en getest wordt – vanaf 29 maart j.l. – hebben zich geen grote problemen voorgedaan. Dit geldt zowel voor het functioneren van de essentiële techniek, als vooral ook voor de luchtemissies.

De gegevens over de luchtemissies, die voortdurend geregistreerd worden, laten zien dat de strenge daggemiddelde emissiegrenswaarden uit de vergunning haalbaar zijn. Het in bedrijf stellen van de rookgasreiniging heeft in stappen plaatsgevonden. Daarbij is zonder verdere gevolgen sprake geweest van verhoogde waarden voor de stoffen zwaveldioxide, zoutzuur en stikstofoxyden. De luchtemissies voor zware metalen en dioxinen worden in speciale periodieke metingen gemeten. De luchtemissies van de REC zijn afhankelijk van het functioneren van de technische installaties.

terug naar overzicht


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie