“Mienskip moet aan zet blijven” via Dorpeninitiatievenfonds en DorpsOntwikkelMaatschappijen (DOM’s) · Foto('s): 

“Mienskip moet aan zet blijven” via Dorpeninitiatievenfonds en DorpsOntwikkelMaatschappijen (DOM’s)

woensdag 12 februari 2020

Het college van Dantumadiel wil de gemeenteraad voorstellen om de kosten die de DorpsOntwikkelMaatschappijen (DOM’s) maken te financieren vanuit het Dorpeninitiatievenfonds ‘It is oan jo’. In de begroting 2020 heeft de gemeente Dantumadiel bijna € 16.000 beschikbaar gesteld voor het fonds. Dit bedrag wordt in 2020 aangevuld met ruim € 14.000, het voordeel dat de Arriva Meedoenpas de gemeente oplevert. De DOM’s zullen naar verwachting een beroep doen op ongeveer de helft van het fonds.

“Eén van de uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Us Dantumadiel’ is meer ruimte voor inwoners. De gemeente wil zich opstellen als faciliterende en stimulerende overheid; de mienskip moet aan zet blijven. Binnen de DOM’s zijn inwoners actief die bereid zijn om zich in te zetten voor de verbetering van de leefbaarheid van de dorpen. Als college ondersteunen wij dat van harte,” vertelt burgemeester Klaas Agricola. “De vrijwilligers binnen de DOM’s zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan in de overtuiging dat de gemeente hen zal ondersteunen. Bovendien past dat wat de DOM’s doen heel goed in de uitgangspunten van het bestuursakkoord.”

Zo werkt ‘It is oan jo’
Met het fonds ‘It is oan jo’ ondersteunt de gemeente Dantumadiel ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving – bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten, pleinen – willen verbeteren, beheren en onderhouden. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Inwoners weten vaak zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er anders of beter kan. De dorpencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor wie ideeën heeft of een officiële aanvraag voor een bijdrage in wil dienen.

Besluitvorming in de gemeenteraad
De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel van B&W.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?