Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
  Peters Foto Nieuws

Minister Wiebes duikt op in Wierum

maandag 17 augustus 2020

WIERUM – Minister Wiebes dook maandag op in het dorp die in Noardeast-Fryslân het dichtste bij de Waddenzee ligt. Wat bracht naast de minister een zware delegatie van provincie, gemeente, stichting Feste Grûn, Wetterskip Fryslân, NAM, dorpsbelangen Wierum en Ternaard zowel in Wierum als in Paesens-Moddergat?

Er werd in het grootste geheim een bezoek gebracht door minister van Economische Zaken en Klimaat, Ir. E. Wiebes aan Doarpshûs De Pipenâle in Wierum. Aanwezig was een delegatie van de gemeente Noardeast-Fryslân o.a. burgemeester Johannes Kramer, de provincie o.a. gedeputeerde Douwe Hoogland, Werkgroep OOT o.a. Albert v.d. Ploeg, Stichting Fêste Grûn o.a. Douwe Anema, Wetterskip Fryslân, NAM, Dorpsbelang Wierum en Dorpsbelang Ternaard.

Werkgroep Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT) heeft deze bijeenkomst georganiseerd en gepland. Er is zoveel gaande in de regio door alle werkzaamheden van de NAM. Het leek daarom de betrokken partijen een goed idee om het op deze manier aan de minister voor te leggen, zodat hij de dingen zelf met eigen ogen kon zien, kennis met de mensen kon maken, zij die de draaiende motor van de commissies zijn en waar ze zoal tegenaan lopen. De beide dorpsbelangen vertegenwoordigden hun eigen dorp en Stichting Fêste Grûn ondersteunen hen daarbij en spreken tevens voor de regio. Allen zijn weer aan Werkgroep OOT verbonden.

Vooraf zijn er veel vergaderingen geweest en zijn er vragen en bevindingen op papier gezet, want de tijd die er vandaag was, was te kort om de hele lijst af te handelen aldus Douwe Anema. Hij hoopt dat burgemeester Kramer overigens zijn organisatie nu als meerwaarde ziet en niet zoals onlangs al in het nieuws is geweest, ‘’een activisten beweging’’. In een aangeboden document,  ‘Afsprakenkader’ is een document met afspraken om mogelijke ongewenste effecten van gaswinning te voorkomen, op te lossen of in te grijpen als het nodig is. Richtlijnen hoe alle partijen het zien. Minister Wiebes benadrukte nog even “Ik ben hier vooral om van jullie te leren!” Juist dit leren is belangrijk, het gaat hier uiteindelijk om een pilot. Er zal dus nog wel het nodige bijgestuurd worden, want uiteindelijk is het een complex gebeuren. Vele partijen en belanghebbenden.

In een gezamenlijk persbericht na het bezoek laten de partijen o.a. weten: ”Er zijn drie afzonderlijke sporen te onderscheiden in de pilot: Het vergunningenspoor waar het ministerie van EZK verantwoordelijk voor is, het ontzorgingsspoor waarbij de NAM trekker is en het spoor van de Investeringsagenda, getrokken door de drie regionale overheden. De investeringsagenda bestaat uit drie thema’s: sociaal economische vitaliteit, duurzaamheid en verzilting. De Gebiedscommissie in oprichting gaat de komende tijd aan de slag met de verdere invulling van de 60 mln euro. Met de NAM en het ministerie van EZK is overeengekomen dat deze bijdrage vrijkomt over een periode van 10 jaar mocht overgegaan worden tot gaswinning”.

Ook het volgende citaat staat in het persbericht: ”De aanvraag van de NAM om instemming met het winningsplan voor gaswinning uit het veld Ternaard, de zorgen in de regio daarover en de verantwoordelijkheid van de minister om al dan niet instemming te verlenen, zijn de basis geweest om de pilot Omgevingsproces Ternaard te starten. De pilot is erop gericht om voorafgaand aan de besluitvorming over mogelijke gaswinning volop ruimte te hebben voor de belangen van inwoners van de regio. Om ook, als door de minister tot gaswinning wordt besloten, in de regio te investeren en deze achter te laten met een sociaaleconomische plus aan het einde van de winning. Het is het eerste mijnbouwproject in Nederland waarvoor een dergelijk proces is gestart”. (Einde persbericht, einde citaat)

Deze bijeenkomst was georganiseerd om de minister te laten zien wat er gebeurt in en op het platteland, de effecten die het met zich mee brengt en de zorgen die er zijn door de gasboringen. Men wil laten zien dat de mensen die er mee te maken hebben niet alleen een schadevergoeding krijgen, maar dat er ook constructief gekeken moet worden. Schadeloosstelling is één, maar ook moeten de inwoners hun voordeel er mee kunnen krijgen in de toekomst. Compensatie, ook op langer termijn is een must en dit is nu juist wat zo stroef loopt. Er is zoveel geld gemoeid, een ieder wil daar zijn of haar vruchten van plukken.

Het speelt al jaren en er zijn al heel wat gesprekken over en weer geweest. Er staan weer nieuwe zaken en vragen op de lijst en in de agenda’s. Alle partijen hebben het volste vertrouwen dat hier antwoord op wordt gegeven en dat het de benodigde aandacht krijgt die het verdient. Albert v.d. Ploeg overhandigde tenslotte de minister, op een “Coranaproof” wijze met een echte “Wjirmdolgripe” het boekje: ‘’Tegen Verkiezingen van schrijver Van Reybrouck’’, als inspiratie. Het boekje gaat over burgers die door het lot zijn verkozen om deel te nemen aan besturen om zo een bureaucratischere eenheid te krijgen en mede zeggenschap.

Na het bezoek in Wierum is de minister naar Paesens-Moddergat vertrokken om in gesprek te gaan met de Waddenvereniging, aansluitend ging men nog het Wad op.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
Minister Wiebes duikt op in Wierum · Foto('s): Peters Foto Nieuws
  Peters Foto Nieuws

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  De moarnsshow
  Overzicht van nieuwsreportages & weerbericht en hoofdpunten van het nieuws.
 • 09:00 - 19:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Tjerkje Broersma
 • 21:00 - 23:00
  Wat Draaie Menu
  Martin van der Velde
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?