Nieuw plan voor MFC Feanwâlden: in nieuwbouw van scholen

Donderdag 07-11-2019
FEANWâLDEN - De coalitie van Sociaal Links, Gemeentebelangen en ChristenUnie in de gemeente Dantumadiel vindt het uitermate jammer dat -vanwege de penibele financiële situatie van de gemeente- de voorliggende plannen voor een nieuw MFC niet kunnen doorgaan. De coalitiepartijen hebben begrip voor de teleurstelling en pijn na de jarenlange inspanningen van vele vrijwilligers, maar zien momenteel geen andere mogelijkheid zonder de financiële postie van de gemeente nog meer te verslechteren.

In de raadsvergadering van gemeente Dantumadiel van afgelopen maandag en dinsdag heeft Sociaal Links (namens de gehele coalitie en de SGP) een motie ingediend die wellicht een oplossing kan zijn voor het niet doorgaan van het MFC MynSkip in Feanwâlden. In de motie wordt het College van B en W verzocht een plan te maken voor een brede visie op de huisvesting van verenigingen, kerken en scholen.

Nieuwe kansen?
Misschien biedt deze financiele situatie toch ook wel weer nieuwe en onvoorziene kansen. Het is een wettelijke plicht van de gemeente om te zorgen voor huisvesting van scholen. En omdat de scholen in Feanwâlden op termijn aan vervanging cq nieuwbouw toe zijn, is het misschien de uitgelezen kans om: deze scholen zo te bouwen dat er ook meteen ruimte ontstaat voor vergaderingen en bijeenkomsten van de verschillende verenigingen hiermee worden de scholen meteen multifunctioneel.

Dus een gebouw te bouwen waar plek is voor de scholen en waar ook meteen plek is voor de verschillende verenigingen, maatschappelijke organisaties en evt. kerken. Op deze manier worden meerdere vliegen in een klap geslagen. De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen en de verantwoordelijk Wethouder Wiersma zal toezien dat er op korte termijn gestart kan worden met de plannen. Hij verzekerde de raad dat alle geledingen in het dorp in deze plannen zullen worden meegenomen.

terug naar overzicht

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie