AUDIO: Nieuwbouwkosten CBS De Pionier 1,5 miljoen hoger; schep in maart de grond in · Foto('s): Ben de Jager | RTV NOF
  Ben de Jager | RTV NOF

AUDIO: Nieuwbouwkosten CBS De Pionier 1,5 miljoen hoger; schep in maart de grond in

vrijdag 10 februari 2023

DOKKUM/KOLLUM – De nieuwbouwkosten van CBS De Pionier in de Dokkumer Trije Terpen vallen 1.5 miljoen euro hoger uit, dan was opgenomen in de eerste begroting. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân moest donderdagavond besluiten over de extra uitgave aan de nieuwe school. “At jo sjogge nei boukosten en ek nei wat oare skoallen kostje, dan is dit wol te ferklearjen. By it eardere riedsfoarstel wie al bekend dat der jild by moast, no witte wy krekt hoefolle”, vertelt wethouder Jouke Douwe de Vries.

In het huisvestingsprogramma 2022 werd er door de gemeenteraad al vervangende nieuwbouw toegekend van de oorspronkelijke Groen van Prinstererschool in de stad. Toen werd er een budget van €2.596.081,- vastgesteld. “In de huidige bouwmarkt voldoen de eerder beschikbaar gestelde budgetten niet,” zo staat in het raadsvoorstel. Het totale kostenplaatje voor nieuwbouw van CBS de Pionier is uiteindelijk vastgesteld op € 4.176.971,-. Vrijdag 10 februari (vandaag red.) wordt de nieuwbouw gegund, aldus het raadsvoorstel. Hiervan is €712.200,- voor de kinderopvang, deze investering wordt terugverdiend middels huur. In maart zal de schep de grond ingaan en zal het IKC verreizen in de Trije Terpen. De gehele gemeenteraad ging uiteindelijk unaniem akkoord met de extra investering in het Integraal Kind Centrum.

Verslaggever Ben de Jager in gesprek met wethouder Jouke Douwe de Vries 

Hoopvol over scholenpark Dokkum

Daarnaast nam de gemeenteraad een besluit over zo’n 417.000,- euro, om de noodlokalen nabij Dalton Dokkum tijdelijk uit te kunnen breiden. Deze bekostiging is in ieder geval gegarandeerd tot en met 2025. De wethouder daarover: “Wy hoopje dan dat it skoallepark yn Dokkum in moai ein opsketten is, sadat wy yn elts gefal net wer hoeche te beslúten oer needhúsfesting op dat plak.” Volgens de eerste visies en plannen lijken er vier scholen te komen op het Scholenpark, al is dat allemaal nog niet in beton gegoten. “Wy sitte no regelmjittich mei de skoallen dy’t nei it Skoallepark ta wolle en hoopje ynkoarten mei mear ynformaasje te kommen.”

Tot slot is wethouder de Vries erg blij met de gemeenteraad. “Dy litte wol blike dat sy foar it ûnderwiis stean yn ús gemeente en dêr meie wy ús lokkich mei priizgje.”

Auteur: Ben de Jager | RTV NOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 19:00
  Hitz op Tongersdei
  Sjoerd Gjalt de Vries
 • 19:00 - 20:00
  Jazz Go Blue
  Gert Nitters
 • 20:00 - 21:00
  Country Trail
  Albert de Vries
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio