Organisatie

Het bestuur van de Stichting Streekomroep Noordoost Friesland bestaat uit de volgende leden:

– Albert de Vries (secretaris)
– Peter Tromp (lid)
– Marco Keizer (voorzitter/penningmeester)

Wilt u zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie? Mail: bestuur@rtvnof.nl

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) ten behoeve van donateurs en fondsen, waardoor aftrekbaarheid van giften voor donateurs blijft behouden en voor giften van fondsen geen schenkingsrecht behoeft te worden betaald. Voor begunstigers is daartoe informatie beschikbaar.

Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs op het gebied van dagelijkse leiding, journalistieke en technische koers. De diverse afdelingen binnen RTV NOF hebben zogenaamde ‘eerste’ aanspreekpunten:

– Jikke Wiersma (Geestelijk)
– Freyan Bosma (Weekend Nieuwsshow)
– Kees Bakker (RĂ»nwei Sport)

Daarnaast is er nog een unit techniek/systeembeheer, sales en facilitair die zorgen voor de voorzieningen waarmee onze vrijwilligers kunnen werken aan het media-aanbod voor Noordoost Friesland.

Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) ziet toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in Noordoost Friesland in de media van RTV NOF aan bod komen. Anderzijds zijn de leden van dit orgaan vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep.

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie