Prachtige afsluiter van een succesvol kaatsjaar KV Warber Bliuwe

Dinsdag 17-09-2019
MORRA-LIOESSENS - Afgelopen zaterdag stond de slotpartij van KV Warber Bliuwe op de agenda. Deze kaatspartij kaatsten de seniorenleden, de jeugleden en de kneuzen op het kaatsveld Tusken De Doarpen. Al met al stonden er dik 80 kaatsers op de lijst. Sponsoren van deze partij waren Bloemisterij Hogedijken uit Dokkum, Coop Rosier Anjum en Joop Dijkstra Administratiekantoor uit Dokkum.

Bij de kneuzen stonden er 9 parturen op de lijst. In de finale stond het partuur van Pieter Tjeerd Swart, Kerstin vd Wagen en Sietse Botma tegenover het partuur van Klaas Slagman, Willie Merkus en Auke Elsinga. Door een vliegende zitbal van Kerstin vd Wagen op de stand van 5-5 6-6 kreeg haar partuur aan het einde van de dag de krans omgehangen. Door de bestuursleden van KV Warber Bliuwe werd Pieter Tjeerd Swart tot Koning Kneus verkozen. Verder viel er nog een 3e prijs te noteren voor het partuur van Gerben Swart, Anneke Slagman en Gerben Teitsma. De 1e prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Jelle vd Wagen, Katrin Koschel en Jan Boltjes. De 2e prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Jornt Ozenga, Nynke Lode en Theo Schregardus.

De dames kaatsten deze dag een competitie. Als winnaars kwam het partuur van Jeannet Dijkstra en Jenny Sipma uit de bus. De 2e prijs werd gewonnen door het partuur van Mynke Hoekstra en Janita Rispens.

Bij de heren stonden er 8 parturen op de lijst. De finale ging hier tussen het partuur van Gerben Hein Wijtsma, Iepe Dijkstra en Herald Boonstra en het partuur van Bouwe Stiemsma, Wiebe Westra en Carlo Spielmann. In een
spannende finale wist het partuur van Gerben Hein Wijtsma de partij te winnen op 5-4 6-2.
De finale in de verliezersronde ging tussen het partuur van Jelle Jaap Stiemsma, Jaap Klijnstra en Jacob Jongeling tegen het partuur van Arjen Soepboer, Jeroen Boonstra en Jan Berend Sipma. De finale werd gewonnen door het partuur van Jelle Jaap Stiemsma op de stand van 5-3 6-6.

Bij de kabouters wonnen Jelmer Faber en Tessa Wouda de 1e prijs. De 2e prijs werd hier gewonnen door Anne Castelein en Doutzen Wijtsma.
De lijst van de welpen telde 6 parturen. Hier wisten Frederik Slagman en Nynke van der Leest de krans te winnen. De 2e prijs werd gewonnen door Marwin Boonstra en Arno Johannes Boersma.
De pupillenwedstrijd werd gewonnen door Nina Mara Dijkstra en Jan Willem Cuperus. De 2e prijs was hier voor Hennianne Boonstra en Jelle Jan Dijkstra.
Bij de schoolmeisjes stonden 3 parturen op de lijst. Hier wist het partuur van Elisabeth Schregardus en Emma Dijkstra de 1e prijs te winnen.
In de hoogste jeugdklasse schooljongens/jongens won het partuur van Folkert Jelmer Visser en Daniel Wouda de 1e prijs. De 2e prijs werd hier gewonnen door Jacob Klaas Dijkstra en Tjisse Slagman.

Na de wedstrijd werd er nog tot in de late uurtjes nagepraat over het afgelopen succesvolle kaatsjaar. Wij als kaatsvereniging willen alle sponsors en vrijwilligers hartelijk bedanken voor het prachtige kaatsjaar!

terug naar overzicht

© Foto's: Eigen foto

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie