Provincie wil aanpak invasieve exoten · Foto('s): Provincie Fryslân
  Provincie Fryslân

Provincie wil aanpak invasieve exoten

donderdag 21 oktober 2021

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân wil invasieve exoten gaan bestrijden om te voorkomen dat ze zich meer gaan vestigen in onze provincie. In de Startnotitie Invasieve exoten die vandaag naar Provinciale Staten is gestuurd staan drie opties voor de uitwerking van het exotenbeleid. Soorten die zich snel verspreiden en hier niet thuishoren, zoals de reuzenberenklauw en de grote waternavel, verdringen inheemse soorten. 

De kleinste variant bestaat uit het verwijderen en beheersen van de soorten die op de Unielijst (Europese lijst van aan te pakken exoten) staan. In 2018 heeft het Rijk deze verantwoordelijkheid aan de provincies overgedragen. Uitzondering zijn de wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeft, waar het rijk verantwoordelijk voor blijft, en de beverrat en muskusrat, waarvan de verantwoordelijkheid voor bestrijding bij de waterschappen ligt.

De middenvariant, voorkeursvariant van Gedeputeerde Staten, wordt aangevuld met een lijst Fryske exoten: soorten die niet op de Unielijst staan, maar wel voor schade of overlast zorgen in de provincie. Denk aan de watercrassula en de Aziatische duizendknopen. Ook is er inzet op samenwerkingsverbanden en kennisdeling.

Bij de maximale variant neemt de provincie een prominente rol bij het terugdringen van een groot deel van de exoten en neemt daarbij ook een deel van de verantwoordelijkheden en kosten van andere overheden over. Het economisch belang en volksgezondheid wordt ook meegenomen. Bijvoorbeeld de bestrijding van ambrosia wat een grote veroorzaker van hooikoorts is, of de aanpak van de buxusmot die economische schade kan toebrengen aan buxuskwekerijen.

In de startnotitie staat ook een lijst met extra aandachtspunten. Het gaat bijvoorbeeld om kennisontwikkeling, het prioriteren van de aanpak van exoten waar Natura 2000-doelen in het gedrang komen, inzet op samenwerking met de verschillende grondeigenaren waar exoten voorkomen en het optrekken met andere partijen bij gezamenlijke verantwoordelijkheden.

De varianten zullen respectievelijk ongeveer 100.000, 300.000  en meer dan 800.000 euro per jaar kosten. Provinciale Staten besluit op 15 december over de te kiezen richting. De bestrijding van exoten kostte de provincie sinds 2018 ruim tien miljoen euro.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 18:00
  Ouwe Meuk
  Leo Smidt
 • 18:00 - 19:00
  Willem yn 'e Jûn
  Willem Mulder
 • 19:00 - 20:00
  Fryslân Fan
  Jaap van der Laan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Sietse Weistra
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?