PvdA: ‘Stop boringen in het Waddengebied tot de uitkomst van de parlementaire enquête’

Woensdag 10-07-2019
WADDENGEBIED - De PvdA wil van de provincie Fryslân weten of het mogelijk is om alle mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied op te schorten tot de uitkomst bekend is van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Statenlid Marijke Roskam vraagt opheldering van het provinciebestuur. “Us soargen oer it Waadgebiet nimme ta. De oanhâldende boarringen nei gas en sâlt ûnder ús kwetsbere wrâlderfguod bringe hiele grutte risiko’s mei him mei.”

Terugtrekken
Roskam wil aanvullend graag weten of de provincie zich tot de parlementaire enquête terug kan trekken uit lopende gebiedsprocessen. “De enkêtekommisje sil ûnder oaren prate oer de effekten fan gaswinning op ús leefomjouwing. Wy tinke dat dit fan ynfloed wêze sil op de omjouwingsprosessen.” De PvdA vraagt nog voor de Statenvergadering van september helderheid op dit punt. Dit omdat minister Wiebes in oktober een besluit neemt over de gasboringen onder de Waddenzee vanuit Ternaard.

Geuite zorgen
De schriftelijke vragen van de PvdA zijn een reactie op de zorgen die de Waddenvereniging, UNESCO’s World Heritage en de auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee recent uitten. Roskam benadrukt hierbij het feit dat Provinciale Staten zich de afgelopen jaren meerdere malen uitspraken tegen nieuwe en bestaande gaswinning in Fryslân en het Waddengebied in het bijzonder.

terug naar overzicht


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | Gerjan op Dreef
Klik hier voor programma- informatie