Reactie Eerste lokale Partij Noardeast-Fryslân op begroting · Foto('s): 

Reactie Eerste lokale Partij Noardeast-Fryslân op begroting

vrijdag 08 november 2019

Soms komen zaken echt op een heel verkeerd moment en komen de nadelen van een eenmansfractie echt naar voren. Raadslid van ELP Noardeast Fryslan Johan Talsma kan niet aanwezig zijn bij de behandeling van de begroting van 2020. Al eerder stelde hij een ziekenhuis opname uit om gemeenteraad werkzaamheden maar deze keer was dit niet meer mogelijk. Twee weken plat en dan er weer vol tegenaan! De volgende verkiezingen maar meer zetels bemachtigen dan hebben we deze problemen in de toekomst niet.

Maar om de afwezigheid op de besluitvormende vergadering toch deels op te vangen is onderstaande in de voorbehandeling van de begroting op 30 oktober 2019 naar voren gebracht door ELP Noardeast Fryslan.

Wij van ELP Noardeast Fryslan vinden bijzonder triest dat er grote bezuiniging nodig zijn op de zorg in het algemeen, liever zien wij nog meer inzet van het college om landelijke politie te dwingen meer geld vrij te maken en voor de komende tijd meer sturing en controle op de besteding. Dat er uiteindelijk wordt gesproken dat het niet ten koste mag gaan van zorg maakt ons er niet geruster op. Uiteindelijk komt de rekening altijd bij de onderste trede.

Het risico is van het oplossen van de grote tekorten die feitelijk worden veroorzaakt door landelijk regelgeving en taken verdeling is dat nu bij de landelijk politiek nu de indruk ontstaat dat het misschien nog wel een tandje minder kan onder het mom van de gemeenten lossen het wel op door te bezuinigen. Wij zijn daar tegen breng het probleem terug bij de veroorzaker!

Wij hebben op dit punt diverse vragen aan het college gesteld maar helemaal tevreden kunnen wij niet zijn met de antwoorden. Hoop op betere sturing, betere controle en herstructurering organisatie was de basis van de antwoorden. Dit zijn niet bepaald de punten waar gemeenten normaal in uitblinken. We gaan het zien volgende jaar maar wij houden ons hart vast.

Dan het magische woord van deze begroting “het ontwikkelingsfonds”. Prachtig dat men dit willen vullen met de 16 miljoen mogelijk te ontvangen door de verkoop van de Eneco aandelen. Minder prachtig is welke plannen men dan weer wil financieren vanuit dit fonds. Door de verkoop van de aandelen van Eneco verliest de gemeente een standaard inkomsten bron van 350.000 dividend per jaar, zou het dan niet meer dan logisch zijn dat de uitgaven vanuit het fonds dan minimaal weer resulteert in een opbrengst van minimaal 350.000 per jaar. Doet men dat niet en vult men alleen maar gaten in de begroting dan mis je op den duur gewoon jaarlijks 350.000 op de begroting.

Wat is de eerste gewenste uitgave vanuit dit fonds? Holwerd aan Zee natuurlijk. Hoe wij over Holwerd aan Zee denken is wel duidelijk, wij zien de noodzaak en zeker de meerwaarde niet. Wij zien liever deze enorme investeringen verdeelt over de hele gemeente in plaats van voor 1 dorp. Maar in het licht van het ontwikkelfonds kijken wij maar naar één ding, hoe gaat Holwerd aan Zee deze investering van het met Eneco geld gevulde fonds terug verdienen? Antwoorden daarop van het college waren duidelijk “ELP Noardeast Fryslan niet zo zeuren het komt allemaal prima in orde en Holwerd is nu al miljoenen meer waard”. Ook het puntje misschien gaat de boot verbinding wel naar Ferwert was het college duidelijk, niets is zeker dus oogjes dicht en net doen of is het er niet. Heerlijk die naïviteit maar gelukkig wij vergeten weinig dus tot over een paar jaar bij de afrekening op de volgende begroting.

Dan is daar dat prachtige plan van Hallum “Bruisend Hart” door het toenmalige college van gemeente Ferwerderadeel vakkundig om zeep geholpen maar gelukkig na de fusie is er toch weer leven in de brouwerij. Tenminste zo lijkt het. Een plan gedragen door de inwoners waarbij er al gezocht is naar geld bij door inwoners en ook al gekeken is naar subsidie mogelijkheden. Er is al een groot bedrag opgehaald maar men komt nog een 795.000 tekort. Wanneer je met een tekort van 795.000 leest dat de gemeente bereid is om 600.000 te geven zakt de broek je wel af denken wij. Nutteloos om 600.000 te reserveren wanneer de vraag 795.000 is, waar moet een dorp nog de resterende 195.000 ophalen? Uiteindelijk geef men aan dat men verwacht in het dorp nog wel 50.000 op te kunnen halen maar daarmee is het gat nog altijd 145.000.

Wij van ELP Noardeast Fryslân willen dat het college het volledige gat dekt dus de 195.000 ondanks de verwachting van de initiatiefnemers dat ze nog wel 50.000 kunnen ophalen. Er zijn potjes genoeg en wanneer men zonder blikken of blozen 500.000 in de bodemloze put van Holwerd aan Zee wil dumpen kunnen wij ons niet voorstellen dat men niet alsnog bereid is om “Bruisend Hart” het volledige bedrag toe te zeggen. “Bruisend Hart” is namelijk geen bodemloze put maar een goed doorgerekend plan van onderaf gedragen en dat moet in onze ogen altijd voor gaan.

Laatste punt in de voorliggende begroting waarbij wij echt bijna van de stoel afrollen bij de woorden van dit college. Sportverplaatsing, Tolhuispark en Harddraverspark geen woorden maar daden lijken ze te denken. Gas geven, iedereen over naar het Tolhuispark en de kosten worden gedekt. Dit dossier is voor een groot deel de reden van oprichting van ELP Noardeast Fryslan.

Dat wij nu te maken hebben met een tijdelijke wethouder die mooie cirkels kan tekenen om Dokkum en daar zijn brede visie voor Dokkum en het sprookje met de naam sport verplaatsing op baseert is eigenlijk niet vreemd. Hij is nieuw en waarschijnlijk niet op de hoogte van de raad breed gesteunde moties die gedwongen verplaatsing van sportclubs verbieden en afdwingen dat er een permanent evenementen terrein moet worden gecreëerd in het Tolhuispark. Ambtenaren die deze stukken schrijven weten dit zeker wel maar kiezen er dus bewust voor om deze zaken te negeren. Dat de wethouder ook nog durft aan te geven dat men nog steeds in gesprek is met de clubs maar dat dezelfde clubs aangeven dat dit in zijn geheel niet het geval is en dat hun standpunt al lange tijd is dat er van verplaatsing geen sprake kan zijn. Ook gesprekken tussen de gebruikers van de Harddraverspark en het Tolhuispark zijn op niets uitgelopen.

Stop met deze onzin en gebruik het restant van het geld met oormerk Sportverplaatsing om tegemoet te komen aan de in het Harddraverspark blijvende clubs. Bijkomend voordeel is ook dat wij niet continu hoeven te noemen dat het vorige college 2,5 miljoen heeft gestolen uit een geoormerkt potje en hoeven we ze ook niet te herinneren aan het evenementen terrein dat kan er namelijk dan gewoon komen op het oude AZC terrein, ruimte genoeg.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 19:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 19:00 - 21:00
  Country Trail
  Country Trail is het programma, waar alle aspecten van de countrymuziek aan bod komen.
 • 21:00 - 22:00
  Brasstime
  Brasstime met Klaas Groenwold
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact