SP met boeren Noordoost Fryslân in gesprek

Zaterdag 21-09-2019
DOKKUM - Op vrijdagavond 20 september heeft de SP in Dokkum haar nieuwe landbouwvisie gepresenteerd aan Noordoost Fryslân. Met dit stuk wil de SP antwoorden geven op een van de grote vragen van onze tijd: hoe we een veilige en diervriendelijke voedselproductie kunnen combineren met een rijke natuur en een leefbaar landelijk gebied.

Frank Futselaar, 2e kamerlid van de SP en woordvoerder Landbouw: “Als het aan de SP ligt stappen we af van goedkope bulkproductie. Nederland is niet geschikt voor bulkproductie vanwege de hoge productiekosten en grote bevolkingsdichtheid. De SP neemt afstand van de schaalvergroting en wereldhandel en meer naar een ‘boerenlandbouw’ op een regionale schaal, met een fatsoenlijk inkomen voor de boer. Een goede vergoeding voor landschapsbeheer is daarbij noodzakelijk.

Futselaar: “We moeten geen onderscheid maken tussen landbouw en natuur. Landbouw is natuur. Zeker als we akkerranden, houtwallen willen en meer biodiversiteit dan hebben we de landbouw en de boeren nodig. Maar dan moeten we ze ook betalen voor dat landschapsbeheer”. Biologische boeren, gangbare boeren, jongeren van de FAJK en SP-politici discussieerden over deze landbouwvisie. Centraal stond de landbouw van de toekomst. Willem Verf leidde de avond.

Pyt Sipma “Zodra je van kunstmest af gaat dan komt de weerstand van de plant en de bodem terug en die kunnen de virussen aan. Kunstmest verstoord de balans. Een vitale plant en vitale bodem zorgen ervoor dat luizen geen virussen overbrengen”. Groot discussiepunt was de schaalvergroting. Loonwerkkosten zijn enorm gestegen maar de prijs is niet evenredig gestegen. Het systeem van bulkproductie wordt zo geforceerd. Kan schaalvergroting tegengehouden worden? Een lagere grondprijs, een hogere rente, eigendomsbelasting voor grond dat niet gebruikt wordt, verbod op speculatie en het toestaan van compoststallen waren zoal ideeën die uit de groep kwamen.

De biologische boeren vertelden dat ze meer verdienen door grotere marges. Frank Futselaar: “Het huidige systeem heeft ook met macht te maken. De banken, supermarkten en inkopers hebben veel te veel macht. In de keten is veel geld maar het komt niet bij de boeren. Kortere ketens in de regio kunnen een antwoord zijn. Een boer uit de zaal “de wereld waarin wij leven eten we druiven uit India vanuit de AH. Burgers wijzen veel te makkelijk naar landbouw maar de consument werkt even hard mee met het systeem. Laten we met scholen aan de slag gaan om meer voedselbewustheid te creëren”. Na afloop werd nog lang doorgepraat.

terug naar overzicht
SP met boeren Noordoost Fryslân in gesprek
© Foto's: SP


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie