Twadde en tredde plak Lyts Frysk Diktee foar Noardeast-Fryslân

Woensdag 17-04-2019
LJOUWERT - Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki út Bitgummole is tiisdeitemiddei earste wurden mei it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs te Ljouwert. Twadde waard Baukje Anna Klimstra fan basisskoalle De Griffel yn Ljussens. Emma Koree fan basisskoalle De Eker yn Anjum einige op it tredde plak.

Der dienen mei inoar 22 learlingen van 10 skoallen mei oan de finale. De organisaasje fan it diktee is yn hannen fan Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provinsje Fryslân.

terug naar overzicht
Baukje Anna Klimstra (2e) en Emma Koree (3e) by Lyts Frysk Diktee
© Foto's: Eigen foto

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | Gerjan op Dreef
Klik hier voor programma- informatie