Twee op de drie jongeren krijgt drank mee

Dinsdag 03-12-2019
DOKKUM - Uit een recent hotspotonderzoek vanuit Platform Nuchtere Fries blijkt dat in Fryslân het gemiddelde nalevingspercentage via de zogeheten hotspots op 36,6% ligt. Dat betekent dat circa twee van de drie alcohol aankooppogingen door 17-jarige mystery kids op de meest populaire verkooppunten is gelukt. Hotspots zijn door jongeren aangemerkt als populaire plekken om alcohol te kopen. Hieronder vallen supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria’s, jongerencentra, sportkantines en evenementen.

Het doel van dit hotspotonderzoek is het in kaart brengen van de hotspots in Friesland en hoe deze hotspots omgaan met de huidige naleving van de leeftijdsgrens als het gaat om verkoop van alcohol. De kans op overtreding van de leeftijdsgrens (Artikel 20 lid 1 van de Drank- en Horecawet) bij hotspots is namelijk groter dan bij alcoholverstrekkers waar weinig tot vrijwel geen jongeren komen. Het specifiek richten op deze hotspots heeft als doel dat gemeenten met beperkte middelen die beschikbaar zijn gerichte en efficiënte preventie- en nalevingsacties kunnen opzetten daar waar het meest noodzakelijk is.

Fabian Schurink, programmaleider GGD Fryslân en Platform Nuchtere Fries: “We weten uit diverse wetenschappelijke onderzoeken dat als er geen alcohol is, jongeren minder of niet gaan drinken. Een alcoholvrije omgeving zorgt er simpelweg voor dat alcoholgebruik onder minderjarigen daalt. Ondanks dat er steeds meer alcoholverstrekkers zijn die geen tot nauwelijks alcohol aan minderjarigen verstrekken, blijkt uit dit specifieke hotspotonderzoek dat onze mystery kids nog steeds vrij gemakkelijk alcohol via de zogeheten hotspots kunnen krijgen. Gemeenten hebben de door 252 jongeren aangemerkte hotspots via dit onderzoek nu goed in beeld. Het is nu belangrijk om de beschikbaarheid van alcohol juist op deze locaties verder terug te dringen. Iedere Friese gemeente kan op basis van dit onderzoek gerichte en efficiënte preventie- en nalevingsacties opzetten daar waar het meest dringend nodig is. Dit met als doel om het alcoholgebruik onder minderjarigen te verminderen.”

Voor het Friese onderzoek in 2019 hebben Friese jongeren van 17 jaar als ‘mystery shopper’ geprobeerd om alcoholhoudende drank te kopen. Het onderzoek focuste op de zogeheten hotspots, verkooppunten waar veel jongeren komen en als populaire locatie door jongeren zijn aangemerkt. Met de resultaten kunnen de gemeenten hun alcoholmatigingsbeleid vormgeven, waaronder het toezicht op de Drank- en Horecawet.

terug naar overzicht

© Foto's: RTV NOF Archief

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie