Tweeduizend vrijwilligers maken de Friese wateren schoon · Foto('s): Simon Bijlsma
  Simon Bijlsma

Tweeduizend vrijwilligers maken de Friese wateren schoon

vrijdag 01 oktober 2021

LEEUWARDEN – Van zaterdag 2 oktober tot en met 9 oktober zijn ruim 30 organisaties met maar liefst bijna tweeduizend Friese vrijwilligers bezig met de grote schoonmaakactie Skjin Wetter. In zes Friese gemeenten worden deze week de wateren schoongemaakt. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en zes Friese gemeenten.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakacties plaatsvinden zijn de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Waadhoeke.

 Activiteiten in Fryslân

In zes Friese gemeenten wordt er dit jaar door ruim tweeduizend vrijwilligers opgeruimd. Dit jaar gaan de hele week vrijwilligers op pad om schoon te maken. In alle gemeenten wordt het evenement door wethouders bijgewoond. De bezoeken vinden de gehele week plaats. Jan van Weperen, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân, en jeugddijkgraaf Merel Fiets zijn aanwezig bij de grote opruimactie van het Dockinga College op woensdag 6 oktober. Daar gaan ze samen met wethouder Jelle Boerema de leerlingen van het Dockinga College helpen met de schoonmaakactie. Jan van Weperen: “Plastic is een bedreiging voor het onderwaterleven in de Friese meren, kanalen en vaarten.  Skjin Wetter is een prachtige actie, maar ik hoop dat deze zichzelf uiteindelijk overbodig maakt. Wat niet in het water terechtkomt, hoeven we er ook niet uit te halen.”

Noardeast-Fryslân & Dantumadiel

In de gemeente Dantumadiel gaat wethouder Gerben Wiersma maandag 4 oktober de Skjin Wetter actie bijwonen in Feanwâlden. Samen met MDT Fryslân ‘Zoek het uit!’ gaat hij de wateren van het Bûtefjild schoonmaken: “It is geweldich dat dizze minsken sa’n goed foarbyld jouwe. Wat soe it moai wêze as wy mei elkoar in bytsje minder rommel efterlitte soene, sadat ús neiteam ek yn in himmele wrâld telâne komt.”

Woensdag 6 oktober gaat wethouder Jelle Boerema van de gemeente Noardeast-Fryslân, samen met Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, en jeugddijkgraaf Merel Fiets leerlingen helpen met opruimen rond het Dockinga College in Dokkum. De wethouder is enthousiast over de opruimactie: “We zijn ontzettend blij met de betrokkenheid van zoveel mensen bij het opruimen van troep uit het water. In het bijzonder is het mooi dat leerlingen van het voortgezet onderwijs zich inzetten bij deze opruimactie. Er wordt nog wel eens met het vingertje gewezen naar jeugd, maar heel veel jongeren geven juist om het milieu. Dat laten ze nu zien en daar ben ik trots op!”

De hele week zijn er speciale Skjin Wetter acties in de gemeenten. BSO De Westereen, Sociaal Links / Supporters van Schoon D’diel, MDT Fryslân, Piter Jelles Dalton Dokkum, Dockinga College, Lauwers College Kollum, STRONG2BFIT en Vitaleer gaan aan de slag in de twee gemeenten.

Educatie

Naast de opruimacties is er dit jaar ook een educatieve theaterles samengesteld voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen die deelnemen aan de theaterles ‘Escape from Water’ krijgen op een interactieve en humoristische manier les over de gevolgen van zichtbare en onzichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater en de gevolgen hiervan. Middelbare scholen die meedoen met Skjin Wetter kunnen zich hier kosteloos voor aanmelden op www.samenfryslanschoon.frl.

Webinar

Op 6 oktober wordt er een speciaal Skjin Wetter webinar georganiseerd over plastic soep. Schrijver en politicoloog Michiel Roscam Abbing, van de Plastic Soup Foundation, gaat dan alles vertellen over het effect van de plastic soep en zogeheten microplastics. De schadelijke effecten voor mens, dier en milieu worden hiervan steeds duidelijker.

Zwerfafval

Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid, maar ook resten van verpakkingsmaterialen die verwaaien, zoals bouw- en landbouwplastic. Deze zorgen regelmatig voor het verstoppen van gemalen. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaaiing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo draagt het zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dit kan voorkomen worden door de eigen omgeving schoon te houden.

Het belang van schoon water

Voor Wetterskip Fryslân zijn evenementen zoals Skjin Wetter belangrijk. Schoon water is essentieel voor de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast leidt het afval wat hier in de wateren terecht komt niet alleen tot vervuiling van de Friese wateren, maar zal uiteindelijk leiden tot de bijdrage van de plastic soep in verschillende zeeën rond de wereld.

Meer informatie is te vinden op: https://www.samenfryslanschoon.frl/skjin-wetter/

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  De moarnsshow
  Overzicht van nieuwsreportages & weerbericht en hoofdpunten van het nieuws.
 • 09:00 - 19:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Tjerkje Broersma
 • 21:00 - 23:00
  Wat Draaie Menu
  Martin van der Velde
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?